Supplies - 335330-2022

22/06/2022    S119

Slovakia-Zlaté Moravce: Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

2022/S 119-335330

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 090-247030)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Zlaté Moravce
National registration number: 00308676
Postal address: 1. mája
Town: Zlaté Moravce
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 95333
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Annamária Lukáčová
E-mail: scholarisvo@skolam.sk
Telephone: +421 904090344
Fax: +421 3721420
Internet address(es):
Main address: https://www.zlatemoravce.eu/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Moderné technológie v meste Zlaté Moravce

II.1.2)Main CPV code
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie, definovanej v prílohe č. 1 zmluvy každej časti predmetu zákazky.

Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:

1.Časť predmetu zákazky s názvom: Kamerový systém

2.Časť predmetu zákazky s názvom: Osvetlenie

3.Časť predmetu zákazky s názvom: LED svietidlá

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/06/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 090-247030

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 20/06/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 27/06/2022
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 20/06/2022
Local time: 10:30
Read:
Date: 27/06/2022
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information:

Verejný obstarávateľ primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk vzhľadom na doručené žiadosti o vysvetlenie, nápravu. Verejný obstarávateľ pracuje na ich zodpovedaní.