Dienstleistungen - 335339-2020

16/07/2020    S136

Magyarország-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások

2020/S 136-335339

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98599620
Postai cím: Andrássy út 100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bajnóczi Laura
E-mail: bajnoczi@ifka.hu
Telefon: +36 13122213
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ifka.hu
A felhasználói oldal címe: https://ifka.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Iparfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KRÉTA rendszermodul kialakítása, szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000525022020
II.1.2)Fő CPV-kód
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

KRÉTA felnőttképzési intézmény, képzési program és képzés nyilvántartási rendszermodul kialakítása, bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Felnőttképzés irányítási modell működésének kialakítása program keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 475 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72260000 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1062 Budapest, Andrássy út 100.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés keretében az Ajánlatkérő által biztosított infrastruktúrán futó Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerhez (továbbiakban KRÉTA) kapcsolódó KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul megfelelő felparaméterezését, tesztelését és telepítését szükséges megvalósítani.

A KRÉTA felnőttképzési intézmény és képzés-nyilvántartási, adatszolgáltatási rendszermodul bevezetésének átfogó célja a kereslet-vezérelt felnőttképzési modell kialakításához kapcsolódó, a modellhez szorosan illeszkedő, adatkezelő és nyilvántartási rendszer kialakítása, más informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz való kapcsolatok kialakítása.

A rendszermodul paraméterezésének és bevezetésének további céljai az alábbiak:

— A felnőttképzési tevékenység bejelentési és engedélyezési folyamatainak támogatása,

— A felnőttképzési tevékenységet folytató felnőttképzők adataival kapcsolatos adatváltozások bejelentési folyamatainak támogatása,

— A Fktv. szerint bejelentett és engedélyezett felnőttképzési tevékenységet folytató felnőttképzők nyilvántartása,

— Adatszolgáltatási folyamatok támogatása a nyilvántartott felnőttképzők által meghirdetett és indított képzésekről és a jogszabályi felhatalmazások figyelembe vételével a képzések résztvevőiről,

— A jelenleg külön kezelt felnőttképzési- és a felnőttképzési-statisztikai adatszolgáltatás (OSAP 1665) egy rendszerben, konszolidált adatmodell alapján valósuljon meg,

— A felnőttképzők és a képzések nyilvántartásához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségek támogatása,

— A képzés elvégzésének igazolásához tanúsítványok kiállításának biztosítása,

— A képzésekhez kapcsolódó résztvevői elégedettségmérés elektronikus elvégzése lehetőségének biztosítása és az összesített elégedettségmérési adatok rögzítésének, tárolásának biztosítása,

— Az intézményi- és a képzési nyilvántartásokban tárolt adatok alapján adatszolgáltatás biztosítása az alábbi külső szereplők felé

– Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program

– Diákhitel Központ

– Pályakövetési rendszer

– Munkaerőpiaci előrejelző rendszer

– Szakmai vizsganyilvántartó rendszer

— Az intézményi nyilvántartással kapcsolatos beadványok kezelését és a képzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatást a résztvevők teljesen elektronikusan el tudják végezni.

Rendszerbevezetési követelmények:

— Nyertes Ajánlattevő feladata a bevezetendő rendszermodulhoz kapcsolódó tananyagfejlesztés, a kulcsfelhasználói oktatások megszervezése és lebonyolítása,

— Nyertes Ajánlattevőnek oktatásban szükséges részesítenie Ajánlatkérő alkalmazottait. Ajánlatkérőnél felmerült igény esetén Nyertes Ajánlattevőnek helyszíni oktatásokat is szükséges biztosítania az Ajánlatkérő által meghatározott kulcsfelhasználók számára (tervezetten legfeljebb 80 fő részére és legfeljebb 4 oktatási nap terjedelemben),

— Az oktatások mellett és a rendszer bevezetési támogatási időszak alatt a felhasználók rendszerhasználatának szakértői támogatását a Nyertes Ajánlattevőnek elsődlegesen elektronikus levélben, telefonon, videokonferencián keresztül szükséges biztosítania.

Tesztelési követelmények:

— Nyertes Ajánlattevő feladata azoknak az ellenőrzési szempontoknak és eljárásoknak a kidolgozása és rögzítése egy tesztelési tervben, amelyek alapján a rendszermodult Ajánlattevő tesztelni fogja,

— Nyertes Ajánlattevő feladata a kialakított tesztterv alapján a rendszermodul által nyújtott szolgáltatások működésének, és az egyes rendszerelemek megfelelő összekapcsolásának, valamint külső kapcsolatainak, interfészeinek jegyzőkönyvvel igazolt fejlesztői tesztelése,

— Ha a teszt során felmerül a funkcionális specifikáció, a rendszertervek vagy a kézikönyvek változtatásának szükségessége (pl.: pontosítás), akkor a Nyertes Ajánlattevő feladata ezen dokumentumok frissítése.

A részletes közbeszerzési műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélkülitárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg. Megállapítható, hogy:

a.) a szerződés a kizárólagos jogok védelme miatt, kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, ugyanis a KRÉTA rendszerre vonatkozóan – hivatkozva a jogtulajdonos (eKRÉTA Informatikai Zrt.) kizárólagossági nyilatkozatára – fennáll az eKRÉTA Informatikai Zrt.-re vonatkozó kizárólagos jogok védelme.

b.) bár nem törvényi feltétel, de az IFKA rögzíti, hogy – hivatkozva a tisztelt KÚRIA 2015-ös Kfv. III.37 158/2015 számú jogerős ítéletére – a rendszer és „más tanulmányi rendszer nem kompatibilis”, továbbá azt is, hogy a kizárólagos jogot megalapozó helyzetet nem ajánlatkérő, hanem a Magyar Állam idézte elő. Fontos kiemelni, hogy a rendszer egyedi jellege abból is adódik, hogy a KRÉTA rendszer a fenntartói működést kiemelten támogatja megfelelő jogosultsági szintek beállítása mellett, így a hazai piacon lévő más IAR (Intézmény Adminisztrációs Rendszerek) rendszerek területén egyedülálló funkcionalitásokkal rendelkezik.

c.) az IFKA számára a korábban ismertetetteknek megfelelően a hatékonyan működő felnőttképzési intézményi és irányítási rendszer megvalósításához nem létezik reális alternatíva a beszerzési igényének kielégítésére, mivel a KÚRIA is – hivatkozott ítéletében – megállapította, hogy nincs más kompatibilis tanulmányi rendszer és az IFKA-nak szüksége van a Neptun KRÉTA rendszer által nyújtott komplex szolgáltatásokra, funkcionalitásokra feladatai ellátásához, így egy új rendszer kifejlesztésre irányuló közbeszerzési eljárás ellehetetlenítené az IFKA munkáját, feladat ellátását.

d.) a fentiekből, illetve a korábban ismertetett szakmai szempontokból következően az is egyértelműen megállapítható, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg az ajánlatkérő.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 119-290215
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

KRÉTA rendszermodul kialakítása, szolgáltatások

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/07/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EKRÉTA Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98121265
Postai cím: Budafoki út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@ekreta.hu
Telefon: +36 19991700
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 475 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: EKRÉTA Informatikai Zrt.

Székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Adószám: 25707144-2-43

Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: EKRÉTA Informatikai Zrt.

Székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Adószám: 25707144-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/07/2020