Lieferungen - 335341-2022

22/06/2022    S119

die Slowakei-Banská Bystrica: Lademaschinen auf Reifen

2022/S 119-335341

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 102-283154)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36836567
Postanschrift: Majerská cesta
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97496
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Jana Fekiačová
E-Mail: jana.fekiacova@bbsk.sk
Telefon: +421 948984740
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bbrsc.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10066

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kolesové rýpadlo-nakladače s prídavnými zariadeniami v celkovom počte 17 ks

Referenznummer der Bekanntmachung: 08889/2022/ODDVO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144710 Lademaschinen auf Reifen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, nových kolesových rýpadlo-nakladačov s prídavnými zariadeniami určených na výkon činností v rámci údržby ciest. Predmet zákazky je definovaný ako A. kategória kolesový rýpadlo-nakladač s asfaltovou frézou a búracím kladivom v počte 6ks a B. kategória kolesový rýpadlo-nakladač s asfaltovou frézou v počte 11 ks. Predmet zákazky musí byť v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a musí spĺňať minimálne požadované technické parametre stanovené verejným obstarávateľom bližšie definované v prílohe č. 3 Súťažných podkladov Špecifikácia a v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Súťažných podkladov (ďalej aj ako SP).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 102-283154

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 04/07/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky na otváranie ponúk
Anstatt:
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 04/07/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: