Dienstleistungen - 335357-2020

16/07/2020    S136

Polen-Danzig: Reinigungsdienste

2020/S 136-335357

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Gdańsku
Postanschrift: ul. Chmielna 27/33
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-748
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Lilla Smorzewska
E-Mail: lilla.smorzewska@zus.pl
Telefon: +49 583078433

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zus.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: podmiot prawa publicznego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: 100000/271/5/2019-ZAP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 6 888 762.00 PLN / höchstes Angebot: 10 377 232.50 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
90919200 Büroreinigung
90911300 Fensterreinigung
90911100 Reinigung von Unterkünften
90919100 Reinigung von Büroausstattung
90916000 Reinigung von Telefongeräten
90921000 Desinfektion und Schädlingsbekämpfung
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90914000 Parkplatzreinigung
90620000 Schneeräumung
90630000 Glatteisbeseitigung
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Gdańsku i jednostki Oddziału w Gdańsku

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych wymienionych w punkcie 2 z zastrzeżeniem punktu 3.

2. Adresy jednostek Oddziału ZUS w Gdańsku:

1) Inspektorat Gdańsk-Śródmieście, ul. Chlebnicka 3/8, 80-830 Gdańsk;

2) Inspektorat w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 29A, 82-500 Kwidzyn;

3) Inspektorat w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9B, 83-400 Kościerzyna;

4) Inspektorat w Sztumie, ul. Mickiewicza 34, 82-400 Sztum;

5) Inspektorat w Starogardzie Gdańskim, ul. Piłsudskiego 4, 83-200 Starogard Gdański;

6) Inspektorat w Malborku, ul. Dworcowa 1B, 82-200 Malbork;

7) Punkt Informacyjny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański;

8) Inspektorat w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 7, 83-000 Pruszcz Gdański;

9) Inspektorat Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Tuwima 9, 80-210 Gdańsk;

10) Biuro Terenowe w Sopocie, al. Niepodległości 796, 81-805 Sopot;

11) Inspektorat w Kartuzach, ul. Ceynowy 5, 83-300 Kartuzy;

12) Inspektorat w Tczewie, ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew;

13) Inspektorat w Pucku, ul. Orzeszkowej 3, 84-100 Puck;

14) Inspektorat w Wejherowie, ul. Sobieskiego 294, 84-200 Wejherowo;

15) Punkt Informacyjny w Rumi, ul. Starowiejska 9, 84-230 Rumia;

16) obiekt Oddziału w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk;

17) obiekt Oddziału w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 146 i 146A, 80-865 Gdańsk.

3. W Punktach Informacyjnych w Rumi i Nowym Dworze Gdańskim wykonywane będzie tylko sprzątanie wewnątrz obiektu, określone w części B opisu przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 090-216245
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/08/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: S4H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Marii Zientary Malewskiej 24B
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-302
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 462 111.78 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 6 888 762.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Podwykonawstwo w zakresie prac porządkowo - czystościowych, prac na wysokości i alpinistycznych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu i na stronie https://zus.pl.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: https://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020