Għandna l-pjaċir inħabbru li l-verżjoni l-ġdida tal-portal tat-TED se tibda topera fil-29.01.2024 (data indikattiva - għad trid tiġi kkonfermata!) Interessat li tiskopri l-funzjonalitajiet ġodda, it-titjib u l-impatt fuq l-utenti? Nistednuk iżżur l-artiklu tagħna u ssib aktar dwar il-bidliet u l-funzjonalitajiet ġodda ewlenin.

Hemm xi bugs li qed jaffettwaw il-mod kif jintwerew l-avviżi tal-Formoli elettroniċi. Qed naħdmu biex insolvu l-problema. Sadanittant, jekk jogħġbok iċċekkja l-paġna dedikata tagħna għal aktar informazzjoni u gwida.

Ir-reġistrazzjoni hija miftuħa għar-4 Workshop tagħna mal-utenti mill-ġdid tat-TED, fl-14 ta’ Diċembru 2023

Servizzi - 335362-2017

26/08/2017    S163

il-Belġju-Brussell: Ħiliet ta' teknoloġija għolja: awmentazzjoni tal-aqwa prattiċi u fowkus mill-ġdid ta' programmi ta' ffinanzjar u inċentivi

2017/S 163-335362

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)
Indirizz postali: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1210
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/EASME
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Ħiliet ta' teknoloġija għolja: l-awmentazzjoni tal-aqwa prattiċi u l-fowkus mill-ġdid ta' prorgammi ta' ffinanzjar u inċentivi.

Numru ta' referenza: EASME/COSME/2016/033.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz għall-kejl ta' politiki pubbliċi u sħubiji pubbliċi-privati, u tagħmel rakkomandazzjonijiet għall-awmentazzjoni tal-aqwa prattiċi u l-fowkus mill-ġdid ta' programmi ta' ffinanzjar u inċentivi fl-Ewropa (b'rispett sħiħ lejn ir-regoli ta' għajnuna tal-Istat) irrelatati speċifikament mal-akkwist ta' ħiliet ta' teknoloġija għolja.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 200 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur, ħlief meta l-laqgħat iridu jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz għall-kejl ta' politiki pubbliċi u sħubiji pubbliċi-privati, u tagħmel rakkomandazzjonijiet għall-awmentazzjoni tal-aqwa prattiċi u l-fowkus mill-ġdid ta' programmi ta' ffinanzjar u inċentivi fl-Ewropa (b'rispett sħiħ lejn ir-regoli ta' għajnuna tal-Istat) irrelatati speċifikament mal-akkwist ta' ħiliet ta' teknoloġija għolja.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-metodoloġija proposta / Peżar: 30
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi / Peżar: 50
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-miżuri tal-kontroll tal-kwalità / Peżar: 20
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-punteġġ totali għall-kriterji kwalitattivi tal-għoti / Peżar: 70 %
Prezz - Peżar: 30 %
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: Il-programm ta' ħidma għall-2016 tal-COSME, l-oġġett GRO/SME/16/C/125.
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2016/S 211-383525
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EASME/COSME/2016/033
Titlu:

Ħiliet ta' teknoloġija għolja: awmentazzjoni tal-aqwa prattiċi u fowkus mill-ġdid ta' programmi ta' ffinanzjar u inċentivi

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
24/07/2017
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 1
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 1
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 1
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 0
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: DE122113895
Indirizz postali: Oxfordstraße 2
Belt: Bonn
Kodiċi NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kodiċi postali: 53111
Pajjiż: Il-Ġermanja
Posta elettronika: projectcoordination@empirica.com
Telefown: +49 228985300
Indirizz tal-Internet: www.empirica.com
Il-kuntrattur huwa SME: iva
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 200 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 199 950.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 15 %
Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:

Ġbir u analiżi tad-dejta rrelatati ma' politiki u inizjattivi ta' teknoloġiji ewlenin li jippermettu (KETs).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +35 243031
Faks: +35 243032100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż tad-deċiżjoni tal-għoti, tista' tressaq azzjoni għall-annullament tad-deċiżjoni tal-għoti. Kwalunkwe talba magħmula u kwalunkwe tweġiba mingħand l-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt, jew kwalunkwe lment għal amministrazzjoni ħażina, la se jkollhom l-iskop u lanqas l-effett li jissospendu l-limitu ta' żmien għat-tnedija ta' azzjoni għal annullament jew li jiftħu perijodu ġdid għat-tnedija ta' annullament. Il-korp responsabbli għas-smigħ ta' proċeduri tal-annullament hu indikat fit-Taqsima VI.4.1.

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/08/2017