Dienstleistungen - 335368-2020

16/07/2020    S136

Latvija-Jelgava: Autobusu ar šoferi noma

2020/S 136-335368

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde”
Valsts reģistrācijas numurs: 90000074738
Pasta adrese: Svētes iela 22
Pilsēta: Jelgava
NUTS kods: LV009 Zemgale
Pasta indekss: LV-3001
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Nauris Pundors
E-pasts: nauris.pundors@izlitiba.jelgava.lv
Tālrunis: +371 63012483
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.jelgava.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/319
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Izglītība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Atsauces numurs: JPD 2018/16/AK
II.1.2)Galvenās CPV kods
60172000 Autobusu ar šoferi noma
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 810.35 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
60172000 Autobusu ar šoferi noma
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV009 Zemgale
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Jelgava.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
60172000 Autobusu ar šoferi noma
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV009 Zemgale
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Jelgava.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 117-266255
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
06/01/2020
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 2
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA “RIXCO”
Valsts reģistrācijas numurs: 43603017555
Pasta adrese: Skolas iela 10, Svēte, Svētes pag.
Pilsēta: Jelgavas nov.
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-3008
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 531.80 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 531.80 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
06/01/2020
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 2
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: SIA "LUX"
Valsts reģistrācijas numurs: 43603024538
Pasta adrese: Aveņu iela 44–2
Pilsēta: Jelgava
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-3001
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 278.55 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 278.55 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
14/07/2020