Varer - 335406-2022

22/06/2022    S119

Danmark-Hillerød: CT-scannere

2022/S 119-335406

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Sørensen
E-mail: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665807
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. High-end CT-skanner inkl. komplet genopretning af skannerrum til Rigshospitalet Glostrup

Sagsnr.: 3394
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. ikke kommercielt tilgængelig high-end CT skanner (Revolution Apex Select), inkl. komplet genopretning af skannerrum, samt indgåelse af evaluerings- og udviklingssamarbejde til anvendelse på Rigshospitalet Glostrup. Tilbagekøb af eksisterende skanner indgår i aftalen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 850 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33110000 Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug
33115000 Udstyr til tomografi
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. ikke kommercielt tilgængelig high-end CT skanner (Revolution Apex Select), inkl. komplet genopretning af skannerrum, samt indgåelse af evaluerings- og udviklingssamarbejde til anvendelse på Rigshospitalet Glostrup. Tilbagekøb af eksisterende skanner indgår i aftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Anskaffelsen af 1 stk. ikke kommercielt tilgængelig high-end CT skanner (Revolution Apex Select), inkl. komplet genopretning af skannerrum (totalentreprise), samt indgåelse af evaluerings- og udviklingssamarbejde til anvendelse på Rigshospitalet Glostrup er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse vedrører ordregivers ufravigelige tekniske krav til udstyret:

• Skanneren skal have en opgraderbar platform fra 4 til 8 til 16 cm detektordækning, så skannerkonfiguration nemt kan ændres i klinisk anvendelse, hvilket sikrer afdelingen den nødvendige fleksibilitet.

• Skanneren skal opgraderes til 8 cm efter første fase i evaluerings- og udviklingssamarbejde og senest i Q1 2023.

• Skanneren skal være CE mærket.

• Skanneren skal opgraderes til en rotationshastighed på 0.23 sekunder. Rotationshastighed på 0.23 sekunder er et afgørende parameter for en alsidig high-end skanner, der giver mulighed for hjerte CT for selv de mest udfordrende patienter.

• Skanneren skal have et gantry med en åbning på 80 cm i kombination med et leje, som kan bære minimum 300 kg., og et røntgenrør, der kan levere 1200 mA @70kV. Dette sikrer, at alle typer patienter kan skannes samt den nødvendige plads til intervention.

• Skanneren skal give mulighed for spectral CT i Full FOV på 50 cm i kombination med med AI rekonstruktion, hvilket gør det muligt at anvende Monokromatiske billeder helt ned til 40 keV som primærbilleder i klinisk rutine.

GE Healthcare Danmark A/S er, efter ordregivers opfattelse, eneste økonomiske aktør på markedet, som opfylder disse ufravigelige krav. Ordregiver agter således at indgå aftale om levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. high-end CT skanner med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. High-end CT-skanner inkl. komplet genopretning af skannerrum (totalentreprise) til Rigshospitalet Glostrup samt tilbagekøb af eksisterende skanner.

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/06/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare Dansmark A/S
CVR-nummer: 26527791
Postadresse: Park Allé 295
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 850 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022