Lieferungen - 335412-2022

22/06/2022    S119

Finnland-Jyväskylä: Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör

2022/S 119-335412

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Nationale Identifikationsnummer: 2574261-7
Postanschrift: Vapaudenkatu 58
Ort: Jyväskylä
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 40100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
E-Mail: hankinnat@valtori.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.valtori.fi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sopimusmuutos_Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS) - LAN WLAN STIV

Referenznummer der Bekanntmachung: 511/02.05/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnön mukaan ollut toimipisteverkkojen ja lähiverkon laitteet palveluineen

(LAN-WLAN STIV).

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 13/06/2019
Ende: 31/12/2024
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 511/02.05/2019
Bezeichnung des Auftrags:

Hankintasopimus LAN WLAN STIV 2019

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
17/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Elisa Santa Monica Oy
Ort: Espoo
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Land: Finnland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 000 000.00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Toimipisteverkkojen ja lähiverkkojen laitteet palveluineen

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 13/06/2019
Ende: 31/12/2024
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Hansel Dynaamisen hankintajärjestelmän (Tietoliikenneverkon laitteet palveluineen 2019–2023) mukaan asiakohtainen hankintasopimus voi olla voimassa enintään 31.1.2025 asti.

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 000 000.00 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Elisa Santa Monica Oy
Ort: Espoo
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Land: Finnland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Sopimuskaudella hankintasopimukselta on tehty ennakoitua enemmän hankintoja ja ennakoituarvo tulisi täyteen ennen sopimuskauden päättymistä. Kasvanut hankintamäärä johtuu seuraavista syistä:

- koronan aiheuttama lisäinvestointien tarve, johtuen asiakas-kunnan rajusta liikenneprofiilien muutoksesta;

- geopoliittisen epävakauden johdosta tietoliikenteen jatku-vuuden varmistaminen kriisitilanteissa

- Tietoliikenteen osalta kahdennuksia ja varmistuksia on lisätty vikatilanteiden minimoimiseksi

Hankintayksiköllä on edellä todetusta syystä tarve tehdä hankinnan kohteeseen liittyviä lisä ja täydennyshankintoja.

Hankintasopimuksen kappaleen 2 ja dynaamisen hankintajärjestelmän ehtojen mukaan hankintayksiköllä on oikeus tehdä aikaisempiin hankintoihin liittyviä lisä- ja täydennyshankintoja.

Hankintalain 136 §:n 2 momentin kohdan 2 mukaan hankintasopi-musta voidaan muuttaa, jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittä-vää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista teknisistä syistä, mm. kahdennusten ja varmennusten teknisistä vaatimuksista johtuen, ja vaihtaminen aiheuttaisi merkittävää haittaa ja kustannusten pääl-lekkäisyyttä hankintayksikölle, mm. siten että varautumisen toteutta-misen osalta kehitys viivästyisi ja ratkaisun tekninen toteutus vaikeutuisi mahdollisten yhteensopivuus ongelmien vuoksi.

Edellä todetuin perustein, hankintayksiköllä on tarve tehdä aikaisempiin hankintoihin liittyviä lisä- ja täydennyshankintoja enintään 2.000.000 eurolla. Lisä- ja täydennyshankinnat ovat tarjouskilpailutuksessa kilpailutettuja tuotteita ja hankinnat tehdään sopimuksen mukaisilla hinnoilla. Edellä todetun perusteella, sopimusmuutoksen ennakoituarvo sopimuskaudella on enintään 50 % hankintasopimuksen ennakoidusta arvosta. Sopimusmuutos ei myöskään muuta hankinta-sopimuksen yleistä luonnetta.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Sopimusmuutoksella ei muuteta hankinnan yleistä luonnetta, muutos kohdistuu ainoastaan hankintasopimuksen ennakoituun arvoon siten, että sitä kasvatetaan 2.000.000 eurolla. Sopimusmuutoksen jälkeen ennakoitu arvo on 6.000.000 euroa.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 4 000 000.00 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 6 000 000.00 EUR