Dienstleistungen - 335423-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Umwelttechnische Beratung

2020/S 136-335423

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 117-284227)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Nationale Identifikationsnummer: 363189625
Postanschrift: ul. Nowy Świat 6/12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Gałecka
E-Mail: zamowieniapubliczne@mgm.gov.pl
Fax: +48 225838850

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mgm.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie opracowania pn.: „Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Referenznummer der Bekanntmachung: BA.WZP.2611.6.2020.KG
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71313000 Umwelttechnische Beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn.: Program inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zwanego dalej programem inwestycyjnym. Program inwestycyjny stanowić będzie narzędzie do określenia działań i potrzeb inwestycyjnych związanych z koniecznością wypełnienia zobowiązań wynikających z wejścia w życie nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2017/0332 (COD)). Na potrzeby programu inwestycyjnego zgromadzone zostaną informacje z obszaru całej Polski. Takie podejście stanowić będzie podstawę do właściwej oceny stanu wdrożenia dyrektywy 98/83/WE, zidentyfikowania działań i inwestycji niezbędnych do wdrożenia dyrektywy 2017/0332 (COD) oraz potrzeb inwestycyjnych w zakresie odnowienia istniejącej infrastruktury zaopatrzenia w wodę.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 117-284227

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 22/07/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 22/07/2020
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 31/07/2020
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: