Dienstleistungen - 335429-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Ausbildung im Umgang mit Computern

2020/S 136-335429

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 133-327648)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Policji
Postanschrift: ul. Puławska 148/150
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Brzezińska
E-Mail: ewa.brzezinska@policja.gov.pl
Telefon: +48 477211894
Fax: +48 477211857
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.policja.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup szkolenia z obsługi oprogramowania NUIX wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną (projekt Hercule III 2014–2020)

Referenznummer der Bekanntmachung: 109/BF/20/EB/Hercule
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80533100 Ausbildung im Umgang mit Computern
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 133-327648

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.4
Anstatt:

Zadanie nr 1 – szkolenie dla 76 użytkowników z wykonywania zaawansowanych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych NUIX – poziom zaawansowany oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 72 osób.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 9 000,00 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty brutto.

Zadanie nr 2 – szkolenie dla 31 użytkowników z wykonywania zaawansowanych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych NUIX – poziom zaawansowany oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 27 osób.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu

Przyznane. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 5 800,00 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty brutto.

muss es heißen:

Zadanie nr 1 – szkolenie dla 76 użytkowników z wykonywania zaawansowanych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych NUIX– poziom zaawansowany oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 72 osób.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 9 000,00 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto.

Zadanie nr 2 – szkolenie dla 31 użytkowników z wykonywania zaawansowanych analiz kryminalnych przy wykorzystaniu oprogramowania do analizy dużych woluminów danych na zabezpieczonych nośnikach cyfrowych NUIX – poziom zaawansowany oraz zapewnienie usługi hotelarsko-gastronomicznej dla 27 osób.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 5 800,00 PLN. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: