Dienstleistungen - 335441-2020

16/07/2020    S136

die Slowakei-Prešov: Reinigungs- und Hygienedienste

2020/S 136-335441

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 187-455045)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Nationale Identifikationsnummer: 00610577
Postanschrift: Hollého
Ort: Prešov
NUTS-Code: SK041 Prešovský kraj
Postleitzahl: 081 81
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing.Beáta Platková
E-Mail: platkova@fnsppresov.sk
Telefon: +421 517011810
Fax: +421 517722247

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.fnsppresov.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb"

Referenznummer der Bekanntmachung: 472/2020/VO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch (lôžkové oddelenia, ambulancie, administratívne, spoločné a ostatné priestory) a vonkajších priestoroch (balkóny, rampy) Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, v súlade s hygienickými požiadavkami zodpovedajúcimi potrebám zdravotníckeho zariadenia, vrátane vynášania ostatného odpadu do kontajnerov určených na zber ostatného odpadu, ako aj zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, priesvitných plastových vriec slúžiacich na vynášanie ostatného odpadu a technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie požadovaných služieb. Predmetom zákazky je aj poskytovanie mimoriadnych služieb, ktoré budú poskytované na základe písomnej objednávky. Ide najmä o služby upratovania po maľovaniach, drobných stavebných úpravách, haváriách a iných náhlych znečisteniach alebo neprimeraných znečisteniach. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 187-455045

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Anstatt:
Tag: 31/07/2020
muss es heißen:
Tag: 31/10/2020
Ortszeit: 00:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: