Dienstleistungen - 335467-2020

16/07/2020    S136

Ungarn-Vác: Pflege von Parkanlagen

2020/S 136-335467

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: AK15676
Postanschrift: Köztársaság út 34.
Ort: Vác
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 2600
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Ribai Klaudia
E-Mail: ribai.klaudia@vacholding.hu
Telefon: +36 27510106
Fax: +36 27510108
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.vacholding.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.vacholding.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelőszoftverrel történő felmérésére

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77313000 Pflege von Parkanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelőszoftverrel történő felmérésére

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77313000 Pflege von Parkanlagen
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
50870000 Reparatur und Wartung von Spielplatzeinrichtungen
45211360 Stadtentwicklungsbauarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
71354300 Katastervermessung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU120 Pest
Hauptort der Ausführung:

Vác közigazgatási területe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Zöldterület gazdálkodási feladatok:

— meglévő parkok fenntartása: 810 000 m2,

— gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 250 000 m2,

— utak padkáinak kaszálása 32 000 m2,

— utcai fasorok fenntartása, növényvédelem, faápolási munkák: 4 000 db,

— parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 3 m3/nap,

— játszóterek karbantartása: 31 db játszótéren 155 db játszóeszköz,

— egy- és kétnyári növények kiültetése és gondozási munkái 60 000 db,

— öntözőrendszerek üzemeltetése: 4 db,

— szökőkutak fenntartása: 2 db.

Nyílt vízelvezető árkok fenntartása: 77 000 fm.

Utak karbantartása:

— burkolt utakon: 95 km,

— kerékpárutakon: 14 km,

— földutakon: 118 km.

Útburkolati jelek festése:

— kézi jel: 600 m2,

— gépi jel: 300 m2.

Közterület tisztítási feladatok:

— gépi úttisztítás: 95 km (kb. 600 munkaóra)

— téli hótakarítás, síkosságmentesítés: 140 km útszakaszon.

Zöldfelületek fejlesztése: 10 000 m2:

— 800 000 m2 zöldterület felmérése köz-, ill. zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel,

— aszfalt burkolat felújítása 500 m2,

— térkő burkolat 8 cm vtg. 2 000 m2,

— 6 cm vtg. 1 000 m2,

— Ckt beton 800 m3,

— csatorna bekötések 200 fm,

— füves stadion futballpálya fenntartása 16 000 m2,

— műfüves stadion futballpálya fenntartása 13 200 m2.

Jelen eljárás keretösszege nettó 1 750 000 000 HUF 4 évre vonatkozóan. A keretösszeg 20 % negatív opciót tartalmaz, azaz ajánlatkérő lehívási kötelezettsége a teljes keretösszeg 80 %-ára terjed ki.

Egyenértékűség: ahol meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás van, ott abban az esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. §).

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelőszoftverrel történő felmérésére

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
27/11/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Postanschrift: Hofherr Albert utca 11/A.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1195
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 750 000 000.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Alvállalkozók:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Kertészeti alapmunkák részfeladatok

Fák fenntartása részfeladatok

Növényvédelmi munkák

Növényültetési munkák részfeladatok

Geodéziai felmérés (faállomány, zöldterület)

Szakmai felmérés (faállomány, zöldterület)

Futballpálya fenntartás részfeladatok

Szórt burkolatok fenntartása részfeladatok

Burkolt felületek rendezése részfeladatok

Közúti tartozékok, útburkolati jelek fenntartása részfeladatok

Esési felületek fenntartása részfeladatok

Kerítés fenntartása részfeladatok

Utcabútorok fenntartása részfeladatok

Parki öntözőrendszer fenntartása

Automata öntözőrendszer fenntartása

Temető fenntartása

Köztisztaság fenntartása, síkosságmentesítés részfeladatok

Csapadékcsatorna üzemeltetése

Rágcsálóirtás, duguláselhárítás

Gépi munkák

Szökőkút karbantartás

Szállítási munkák

Gépüzemeltetés

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

1. DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft.

1139 Budapest, Lomb utca 35. A. ép.

Adószám: 23930685-2-41

2. RONÉM Kert Kertészeti és Szolgáltató Kft.

2613 Rád, József Attila utca 31.

Adószám: 13850867-2-13

3. INFO-GARDEN Parkfenntartó és Parképítő Kft.

1221 Budapest, Anna utca 9–11.

Adószám: 14456026-2-41

Nyertes Ajánlattevő adószáma:

Ajánlattevő neve: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 11936749-2-43

1. számú szerződés módosítás dátuma: 2020. február 14.

Jogalap: Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77313000 Pflege von Parkanlagen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77313000 Pflege von Parkanlagen
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
50870000 Reparatur und Wartung von Spielplatzeinrichtungen
45211360 Stadtentwicklungsbauarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
71354300 Katastervermessung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU120 Pest
Hauptort der Ausführung:

Vác közigazgatási területe.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zöldterület gazdálkodási feladatok:

— meglévő parkok fenntartása: 810 000 m2,

— gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 250 000 m2,

— utak padkáinak kaszálása 32 000 m2,

— utcai fasorok fenntartása, növényvédelem, faápolási munkák: 4 000 db,

— parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 3 m3/nap,

— játszóterek karbantartása: 31 db játszótéren 155 db játszóeszköz,

— egy- és kétnyári növények kiültetése és gondozási munkái 60 000 db,

— öntözőrendszerek üzemeltetése: 4 db,

— szökőkutak fenntartása: 2 db.

Nyílt vízelvezető árkok fenntartása: 77 000 fm.

Utak karbantartása:

— burkolt utakon: 95 km,

— kerékpárutakon: 14 km,

— földutakon: 118 km.

Útburkolati jelek festése:

— kézi jel: 600 m2,

— gépi jel: 300 m2.

Közterület tisztítási feladatok:

— gépi úttisztítás: 95 km (kb. 600 munkaóra)

— téli hótakarítás, síkosságmentesítés: 140 km útszakaszon.

Zöldfelületek fejlesztése: 10 000 m2:

— 800 000 m2 zöldterület felmérése köz-, ill. zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel,

— aszfalt burkolat felújítása 500 m2,

— térkő burkolat 8 cm vtg. 2 000 m2,

— 6 cm vtg. 1 000 m2,

— ckt beton 800 m3,

— csatorna bekötések 200 fm,

— füves stadion futballpálya fenntartása 16 000 m2,

— műfüves stadion futballpálya fenntartása 13 200 m2.

Jelen eljárás keretösszege nettó 1 750 000 000 HUF 4 évre vonatkozóan. A keretösszeg 20 % negatív opciót tartalmaz, azaz ajánlatkérő lehívási kötelezettsége a teljes keretösszeg 80 %-ára terjed ki.

Egyenértékűség: ahol meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás van, ott abban az esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 48
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 809 500 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Postanschrift: Barázda utca 42.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 1116
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Az alapszerződés 3.6. pontja alapján a Feleknek lehetőségük nyílik arra, hogy évente egy alkalommal a KSH által közzétett inflációs ráta alapján a szerződésben rögzített árakat megemeljék. A tavalyi (2019-es) évre vonatkozó inflációs ráta 3,4 % volt.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Az alapszerződés 3.6. pontja alapján a Feleknek lehetőségük nyílik arra, hogy évente egy alkalommal a KSH által közzétett inflációs ráta alapján a szerződésben rögzített árakat megemeljék. A tavalyi (2019-es) évre vonatkozó inflációs ráta 3,4 % volt.

Felek elhatározzák, hogy az eredeti szerződésben rögzített árakat 3,4 %-kal megemelik. Ennek megfelelően a Felek a keretösszeget 3,4 %-kal megemelik, így annak új értéke nettó 1 809 500 000 HUF, amely az eredeti szerződés aláírása napjától számított 4 évre vonatkozik. Felek rögzítik továbbá, hogy az eredeti szerződés 2. sz. mellékletében rögzített egységárakat is egységesen 3,4 %-kal növelik. Vállalkozó kijelenti, hogy a módosított egységárakkal Vállalkozó a táblázatot aktualizálja. Az aktualizált táblázat a 2. sz. melléklet helyébe lép.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 750 000 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 809 500 000.00 HUF