Dienstleistungen - 335467-2020

16/07/2020    S136

Ungarn-Vác: Pflege von Parkanlagen

2020/S 136-335467

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: AK15676
Postanschrift: Köztársaság út 34.
Ort: Vác
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 2600
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Ribai Klaudia
E-Mail: ribai.klaudia@vacholding.hu
Telefon: +36 27510106
Fax: +36 27510108

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vacholding.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.vacholding.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelőszoftverrel történő felmérésére

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77313000 Pflege von Parkanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelőszoftverrel történő felmérésére

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77313000 Pflege von Parkanlagen
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
50870000 Reparatur und Wartung von Spielplatzeinrichtungen
45211360 Stadtentwicklungsbauarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
71354300 Katastervermessung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU120 Pest
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 48

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelőszoftverrel történő felmérésére

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77313000 Pflege von Parkanlagen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU120 Pest
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zöldterület gazdálkodási feladatok:

— meglévő parkok fenntartása: 810 000 m2,

— gondozásba nem vett területek kötelező kaszálása: 250 000 m2,

— utak padkáinak kaszálása 32 000 m2,

— utcai fasorok fenntartása, növényvédelem, faápolási munkák: 4 000 db,

— parkokba kihelyezett lakossági szemét elszállítása: 3 m3/nap,

— játszóterek karbantartása: 31 db játszótéren 155 db játszóeszköz,

— egy- és kétnyári növények kiültetése és gondozási munkái 60 000 db,

— öntözőrendszerek üzemeltetése: 4 db,

— szökőkutak fenntartása: 2 db.

Nyílt vízelvezető árkok fenntartása: 77 000 fm.

Utak karbantartása:

— burkolt utakon: 95 km,

— kerékpárutakon: 14 km,

— földutakon: 118 km.

Útburkolati jelek festése:

— kézi jel: 600 m2,

— gépi jel: 300 m2.

Közterület tisztítási feladatok:

— gépi úttisztítás: 95 km (kb. 600 munkaóra)

— téli hótakarítás, síkosságmentesítés: 140 km útszakaszon.

Zöldfelületek fejlesztése: 10 000 m2:

— 800 000 m2 zöldterület felmérése köz-, ill. zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel,

— aszfalt burkolat felújítása 500 m2,

— térkő burkolat 8 cm vtg. 2 000 m2,

— 6 cm vtg. 1 000 m2,

— ckt beton 800 m3,

— csatorna bekötések 200 fm,

— füves stadion futballpálya fenntartása 16 000 m2,

— műfüves stadion futballpálya fenntartása 13 200 m2.

Jelen eljárás keretösszege nettó 1 750 000 000 HUF 4 évre vonatkozóan. A keretösszeg 20 % negatív opciót tartalmaz, azaz ajánlatkérő lehívási kötelezettsége a teljes keretösszeg 80 %-ára terjed ki.

Egyenértékűség: ahol meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás van, ott abban az esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§).

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 48
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 809 500 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft.
Postanschrift: Barázda utca 42.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 1116
Land: Ungarn
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Az alapszerződés 3.6. pontja alapján a Feleknek lehetőségük nyílik arra, hogy évente egy alkalommal a KSH által közzétett inflációs ráta alapján a szerződésben rögzített árakat megemeljék. A tavalyi (2019-es) évre vonatkozó inflációs ráta 3,4 % volt.

Felek elhatározzák, hogy az eredeti szerződésben rögzített árakat 3,4 %-kal megemelik. Ennek megfelelően a Felek a keretösszeget 3,4 %-kal megemelik, így annak új értéke nettó 1 809 500 000 HUF, amely az eredeti szerződés aláírása napjától számított 4 évre vonatkozik. Felek rögzítik továbbá, hogy az eredeti szerződés 2. sz. mellékletében rögzített egységárakat is egységesen 3,4 %-kal növelik. Vállalkozó kijelenti, hogy a módosított egységárakkal Vállalkozó a táblázatot aktualizálja. Az aktualizált táblázat a 2. sz. melléklet helyébe lép.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 750 000 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 809 500 000.00 HUF