Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Servizi - 335476-2022

22/06/2022    S119

Suomi-Turku: Jätteiden keruupalvelut

2022/S 119-335476

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1868393-8
Postiosoite: Kuormakatu 17
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postinumero: 20380
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Katja Salmi
Sähköpostiosoite: katja.salmi@lsjh.fi
Puhelin: +358 27276826
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.lsjh.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/lsjh?id=406291&tpk=675a0d94-5af4-4b71-a269-717d5d4fdbc3
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/lsjh?id=406291&tpk=675a0d94-5af4-4b71-a269-717d5d4fdbc3
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kuntaomisteinen osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Polttokelpoisen jätteen ja hyötyjakeiden keräys ja kuljetus nostoperusteisella kalustolla Nauvossa, Korppoossa ja Houtskarissa

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90511000 Jätteiden keruupalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Urakka sisältää jätteen keräyksen ja kuljetuksen nostoperusteisella kalustolla Paraisten kaupunkiin kuuluvan Nauvon, Korppoon ja Houtskarin alueilla. Kerättävät jätejakeet ovat polttokelpoinen jäte, lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset ja keräyspaperi sekä metallipakkaukset sisältäen pienmetallin. Nostoperusteisten astioiden jätteet tulee punnita.

Tilaajan järjestämään kuljetukseen kuulumattomien jätteiden kuljetus samassa kuormassa on kielletty.

Sopimusmallissa esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Voittanut palveluntuottaja velvoitetaan hyväksymään sopimusmallin sisältö sellaisenaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90512000 Jätteiden kuljetuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Paraisten kaupunkiin kuuluva Nauvo, Korppoo ja Houtskari

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kuljetusurakka suoritetaan yksikköurakkahintana, joka pitää sisällään kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset (alv 0 %). Yksikköurakkahintaan sisältyvät alla olevat työsuoritteet

- keräysvälineen tyhjennys

- kuljetuksen ja kuormauksen yhteydessä pudonneiden roskien poistaminen

- ajoneuvopäätteelle sovittujen kirjausten tekeminen

- valokuvan ottaminen tarvittaessa kohteesta/keräysvälineestä

- jätteen kuljetus tilaajan ilmoittamaan vastaanottopaikkaan

- hyötyjakeiden kuljetus tuottajayhteisöjen terminaaleihin

- jätteen punnitus ja painon kirjaaminen autopäätteelle

Urakkaan kuuluvat sopimuksen mukaisilla yksikköurakkahinnoilla jätteen keräys ja kuljetus kalustolla, jossa on nosturi. Urakkaan kuuluvat myös nostoperusteisten jäteastioiden jätteiden punnitukset.

Kerättävinä jakeina ovat sopimuksen alkaessa polttokelpoinen jäte, keräyspaperi, lasipakkaukset ja metallipakkaukset sisältäen pienmetallin. Vuoden 2024 aikana keräyksen piiriin tulevat myös mm. asuinkiinteistöiltä kerättävät kartonkipakkaukset ja muovipakkaukset.

Tilaajan keräyspisteistä (mm. kierrätyspisteet ja lajitteluasemat) urakkaan kuuluvat vain lasipakkausten, metallipakkausten sisältäen pienmetallin sekä keräyspaperin keräys.

Urakka on tarkemmin kuvattu sopimusmallissa (Liite1).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2023
päättymispäivä: 31/12/2026
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa optiolla 1–24 kuukautta edellyttäen, että urakoitsijan työsuoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista sen hetkisessä tilanteessa. Optiosta neuvotellaan viimeistään 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa optiolla 1–24 kuukautta edellyttäen, että urakoitsijan työsuoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista sen hetkisessä tilanteessa. Optiosta neuvotellaan viimeistään 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/08/2022
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2022
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 24/08/2022
Paikallinen aika: 09:00
Paikka:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen. Tarjousten avaamisen jälkeen tutkitaan tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä suoritetaan tarjousten vertailu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/72513/notice/103795

Ilmoituksella ilmoitetaan hankinnasta, joka kuuluu ympäristöystävällisistä ja energiatehokkaista annetun lain 740/2021 piiriin

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/06/2022