Dienstleistungen - 335478-2020

16/07/2020    S136

Polen-Poznań: Berufsausbildung

2020/S 136-335478

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Postanschrift: ul. Jackowskiego 18
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 60-509
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Rządkowska-Jurga
E-Mail: zp@powiat.poznan.pl
Telefon: +48 618410686
Fax: +48 618418823
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.powiat.poznan.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.272.00011.2020, ZP.ZD-00296/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80530000 Berufsausbildung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół powiatu poznańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra.

2. Zamawiający wymagał, by osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały uprawnienia, tj. certyfikaty trenerów potwierdzające uprawnienia do prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem programu GeoGebra, i/lub są lub były członkami w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki albo innej organizacji zrzeszającej matematyków zajmujących się zastosowaniem oprogramowania interaktywnego w nauczaniu matematyki. W przypadku członków honorowych takiego Stowarzyszenia, Zamawiający wymaga przedstawienia kopi legitymacji członkowskiej, natomiast członek zwyczajny winien przedłożyć kopię podpisanej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

3. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 10 projektu umowy, Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedłożył dokumenty o których mowa w rozdziale I pkt 2 ogłoszenia.

4. W przypadku zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w trakcie jego realizacji, nowe osoby muszą posiadać uprawnienia minimalne jak wskazane w rozdziale 1 pkt 2 ogłoszenia.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół powiatu poznańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPWP.08.01.04-30-0004/16

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 118-287473
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja szkoleń i przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki z wykorzystaniem programu GeoGebra

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W prowadzonym postępowaniu, została złożona oferta przez Matematyczna Edukacja i Oprogramowanie Komputerowe MATH-COMP-EDUC dr Bronisław Pabich, ul. Szpitalna 15/2, 32-020 Wieliczka, POLSKA, w której zaproponowano:

— cena kursu dla 4 osób 1 600,00 PLN brutto + koszt wypożyczenia komputerów, dojazdu, wyżywienia i noclegu – razem cena – 2 200,00 PLN brutto,

— dyspozycyjność w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytania uczestników – 150 dni. Przy czym Wykonawca w Formularzu ofertowym dopisał, że w 12 godzin nie jest w stanie przygotować nauczycieli do prowadzenia przez nich zajęć dodatkowych z matematyki i wspomagania prac informatyków oraz, że ewentualność taka mogłaby istnieć w przypadku 150 dni pod warunkiem jednak, że dalszy ciąg kursu prowadzony będzie metodą zdalną z użyciem np. Skype, oraz przy założeniu, że za dodatkową opłatą,

— odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 1,00.

Ponieważ, Wykonawca zamieścił dopisek, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia, w prowadzonym postępowaniu nie zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020