Bauleistung - 335542-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Bukarest: Bauarbeiten für Starkstromleitungen

2020/S 136-335542

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 103-249171)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO13328043
Postanschrift: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010325
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nicoleta Raluca Popovici
E-Mail: nicoleta.popovici@transelectrica.ro
Telefon: +40 213035912
Fax: +40 213035980

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.transelectrica.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan”

Referenznummer der Bekanntmachung: 13328043/2020/22534
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lucrările necesar a fi executate se referă la realizarea noii LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan, racordarea acesteia la stațiile de capăt Gutinaș 400 kV și Smârdan 400 kV și la extinderea Stației Gutinaș. Obiectivul de investitii cuprinde:

— lucrari de constructie pentru noua LEA d.c. 400 kV, echipata simplu circuit, cu o lungime totala de cca 138 km si LES 400 kV de aproximativ 2 km;

— lucrari de constructive pentru celula de capat din statia Gutinas, inclusiv LES 400 kV, aproximativ 1 km.

Entitatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare în două etape, astfel:

— în a 54-a zi calendaristică de la publicarea anunţului de participare şi

— în a 11-a zi calendaristică înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit, conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 103-249171

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 04/08/2020
muss es heißen:
Tag: 31/08/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 04/08/2020
muss es heißen:
Tag: 31/08/2020
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 04/02/2021
muss es heißen:
Tag: 28/02/2021
Abschnitt Nummer: II.1.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descriere succintă
Anstatt:

Lucrările necesar a fi executate se referă la realizarea noii LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan, racordarea acesteia la stațiile de capăt Gutinaș 400 kV și Smârdan 400 kV și la extinderea Stației Gutinaș. Obiectivul de investitii cuprinde:

— lucrari de constructie pentru noua LEA d.c. 400 kV, echipata simplu circuit, cu o lungime totala de cca 138 km si LES 400 kV de aproximativ 2 km;

— lucrari de constructive pentru celula de capat din statia Gutinas, inclusiv LES 400 kV, aproximativ 1 km.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in doua etape, astfel:

— in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si

— in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici

pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

muss es heißen:

Lucrările necesar a fi executate se referă la realizarea noii LEA 400 kV d.c. Gutinaș-Smârdan, racordarea acesteia la stațiile de capăt Gutinaș 400 kV și Smârdan 400 kV și la extinderea Stației Gutinaș. Obiectivul de investitii cuprinde:

— lucrari de constructie pentru noua LEA d.c. 400 kV, echipata simplu circuit, cu o lungime totala de cca 138 km si LES 400 kV de aproximativ 2 km;

— lucrari de constructive pentru celula de capat din statia Gutinas, inclusiv LES 400 kV, aproximativ 1 km.

Entitatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare în două etape, astfel:

— în a 54-a zi calendaristică de la publicarea anunţului de participare şi

— în a 11-a zi calendaristică înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit, conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Vă informăm că în perioada 05.08.2020 - 07.08.2020, în intervalul orar 9.00–15.00, va avea loc o nouă vizită la amplasament. În sensul celor menționate mai sus, rugăm operatorii economici interesați să viziteze amplasamentul să transmită o solicitare. Solicitarea constă în transmiterea pe adresa de email nicoleta.popovici@transelectrica.ro a Formularului nr. 15 – Formular de acces (secțiunea „Formulare” din documentația de atribuire publicată în SEAP). În anexa la formularul de acces se va menționa numele complet al persoanelor care vor participa la vizită. De asemenea, se va remite împreuna cu formularul de acces şi o copie a actului de identitate (CI sau pașaport) al persoanelor nominalizate. La vizitarea amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate în solicitarea menționată anterior.