Lieferungen - 335567-2020

Submission deadline has been amended by:  405658-2020
16/07/2020    S136

Slovenija-Koper: Motorna vozila za prevoz blaga

2020/S 136-335567

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Nacionalna identifikacijska številka: 5144353000
Poštni naslov: Vojkovo nabrežje 38
Kraj: Koper - Capodistria
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Mara Žerjal
E-naslov: mara.zerjal@luka-kp.si
Telefon: +386 31772876
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://luka-kp.si/slo/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19511
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.6)Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Terminalski vlačilci za potrebe GT in TA (3+1 kos)

Referenčna številka dokumenta: JN 74/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
34130000 Motorna vozila za prevoz blaga
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Predmet naročila je nakup 3 enot terminalskih vlačilcev z opremo za potrebe PC Generalni tovori in enote z »gooseneckom« za PC Terminal za avtomobile in Ro-Ro.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34130000 Motorna vozila za prevoz blaga
34138000 Cestni vlačilci
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper, SLOVENIJA

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet naročila je nakup 3 enot terminalskih vlačilcev z opremo za potrebe PC Generalni tovori in 1 enote z »goose-neck-om« za PC Terminal za avtomobile in Ro-Ro.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Seznam in kratek opis pravil in meril:

Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.6)Finančna zavarovanja:

Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo:

Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:

Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 13/08/2020
Lokalni čas: 13:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 13/08/2020
Lokalni čas: 13:01

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.8.2020 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Poštni naslov: Vojkovo nabrežje 38
Kraj: Koper - Capodistria
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/07/2020