Építési beruházás - 335601-2017

26/08/2017    S163

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 163-335601

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges szinkronúszás és felkészülési létesítmények tervezése és kivitelezése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges szinkronúszás és felkészülési létesítmények tervezése és kivitelezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Kőér utca 1/A hrsz.: 38303/68.

Budapest, Külső Váci út hrsz.: 70390.

Budapest, Városliget területe (hrsz.: 29732); Budapest, Olof Palme sétány műjégpálya hrsz.: 29732/1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Szinkronúszás és felkészülési létesítmények tervezése és kivitelezése.

Az építési beruházások megvalósítására vonatkozó tervezési feladat ellátása:

Az építési beruházások engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése beruházási helyszínenként 4 példányban és elektronikus, szerkeszthető (pl. word dokumentum) változatban. A terveknek a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terveket alapul véve, műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie Ajánlatkérő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

Az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése a jóváhagyott tervek alapján: Versenyfelkészüléshez szükséges edzőhelyszín létesítményeinek (Kő ér utca) kivitelezése Versenyfelkészüléshez szükséges edzőhelyszín létesítményeinek (Váci út – Vízművek telep) kivitelezése.

Városligeti Szinkronúszás versenyhelyszín és felkészülési létesítmények kivitelezése.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/11/2016
Befejezés: 31/10/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 239-435142

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges szinkronúszás és felkészülési létesítmények tervezése és kivitelezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
23/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Postai cím: Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 899 108 123.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás dátuma: 24.4.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/08/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Kőér utca 1/A hrsz.: 38303/68.

Budapest, Külső Váci út hrsz.: 70390.

Budapest, Városliget területe (hrsz.: 29732); Budapest, Olof Palme sétány műjégpálya hrsz.: 29732/1.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szinkronúszás és felkészülési létesítmények tervezése és kivitelezése.

Az építési beruházások megvalósítására vonatkozó tervezési feladat ellátása:

Az építési beruházások engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése beruházási helyszínenként 4 példányban és elektronikus, szerkeszthető (pl. word dokumentum) változatban. A terveknek a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terveket alapul véve, műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie Ajánlatkérő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

Az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése a jóváhagyott tervek alapján: Versenyfelkészüléshez szükséges edzőhelyszín létesítményeinek (Kő ér utca) kivitelezése Versenyfelkészüléshez szükséges edzőhelyszín létesítményeinek (Váci út – Vízművek telep) kivitelezése

Városligeti Szinkronúszás versenyhelyszín és felkészülési létesítmények kivitelezése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 25/11/2016
Befejezés: 31/10/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 298 187 236.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Penta Industry Kft.
Postai cím: 1148 Budapest, Kerepesi út 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződésmódosítás előtt:

5.1.1. Vállalkozói Díj.

Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat.

Nettó 4 899 108 123 HUF, azaz: négymilliárd-nyolcszázkilencvenkilencmillió-száznyolcezer-százhuszonhárom forint.

4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb 31.10.2017. napjáig.

A véghatáridőn belüli teljesítési részhatáridők:

Kőér utca tervezés és kivitelezés: 11.4.2017. Helyreállítási munkák: 31.10.2017.

Váci út – Vízművek telep tervezés és kivitelezés: 11.4.2017. Helyreállítási munkák: 31.10.2017.

Városligeti Szinkronúszás versenyhelyszín tervezés és kivitelezés: 31.5.2017. Helyreállítási munkák: 30.9.2017.

Megrendelő előteljesítést elfogad a határidők tekintetében.

Szerződésmódosítást követően:

3. A szerződésmódosítás tárgya.

3.1. Felek a közöttük 24.11.2016. napján létrejött alapszerződés 5.1.1. pontjának ellenértékre vonatkozó részét az elrendelt pótmunkák ellenértéke alapján az alábbiak szerint módosítják:

5.1.1. Vállalkozói Díj.

Vállalkozó az alábbi ellenszolgáltatásért (vállalkozói díj) végzi el a jelen szerződés tárgya szerinti munkákat.

Szerződéses vállalási ár: 4 899 108 123 HUF nettó.

Pótmunkák összege: 399 079 113 HUF nettó.

Módosított szerződéses vállalási ár: 5 298 187 236 HUF nettó, azaz: ötmilliárd-kettőszázkilencvennyolcmillió-egyszáznyolcvanhétezer-kettőszázharminchat Ft nettó.

3.2. Felek a közöttük 24.11.2016. napján létrejött alapszerződés 17.11. pontját az alábbi – jelen szerződésmódosítás mellékletét képező – ponttal, illetőleg melléklettel egészítik ki, amely melléklet továbbiakban az alapszerződés mellékletét is képezi:

17.11.4. pótmunka költségvetés.

3.3. Szerződő felek az alapszerződés 7.2.21. pontjának utolsó mondatát (pótmunka részszámlázás) az alábbiak szerint alkalmazzák:

1. pótmunka részszámla: 50 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén a pótmunkára számított ellenérték 50 %-a értékben 199 539 556 HUF nettó;

2. pótmunka részszámla: 80 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén a pótmunkára számított ellenérték további 30 %-a értékben 119 723 734 HUF nettó;

3. pótmunka részszámla: 100 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén a pótmunkára számított ellenérték további 20 %-a értékben 79 815 823 HUF nettó.

3.4. Felek a közöttük 24.11.2016. napján létrejött alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb 31.10.2017. napjáig.

A véghatáridőn belüli teljesítési részhatáridők:

Kőér utca tervezés és kivitelezés: 11.4.2017. Helyreállítási munkák: 15.6.2017.

Váci út – Vízművek telep tervezés és kivitelezés: 11.4.2017. Helyreállítási munkák: 31.10.2017.

Városligeti Szinkronúszás versenyhelyszín tervezés és kivitelezés: 15.6.2017.

Helyreállítási munkák: 15.9.2017.

Megrendelő előteljesítést elfogad a határidők tekintetében.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Megrendelő a kivitelezés folyamán a tartalékkereten felül további, az építési beruházás megvalósításához szükséges pótmunkákat rendel el, mely maga után vonja az alapszerződés módosításának szükségességét mind a megvalósítandó feladat (költségvetés), mind a teljes ellenérték, mind a teljesítési részhatáridők tekintetében. Az érintett területek tulajdonosai, kezelői kérték továbbá, hogy a helyreállítási munkálatok hamarabb fejeződjenek be, ezért a helyreállítási határidőkre vonatkozó időpontokat szintén módosítani szükséges.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 899 108 123.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 298 187 236.00 HUF