Tjenesteydelser - 335609-2018

02/08/2018    S147

Luxembourg-Luxembourg: AO 10706 Levering af grafiske designtjenester herunder statistisk infografik

2018/S 147-335609

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Publikationskontor
Postadresse: 2, rue Mercier
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2985
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Ms Valeria SCIARRINO
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://publications.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union
Postadresse: Rue de la Loi 175
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://consilium.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://curia.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Postadresse: Rue Belliard 99
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://eesc.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Regionsudvalg
Postadresse: Rue Belliard 99-101
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://cor.europa.eu
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3230
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AO 10706 Levering af grafiske designtjenester herunder statistisk infografik

Sagsnr.: AO 10706
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79811000 Digital trykning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne udbudsbekendtgørelse er at udvælge op til 5 økonomiske aktører til levering af kreative tjenester på området for grafisk design. De ønskede tjenesteydelser omfatter:

S1 – Grafisk design af skabelon-/modelsider og layout af indhold til publikationer på digitale medier og papir, herunder levering af billeder,

S2 – Grafisk design af logoer,

S3 – Stilretningslinjer til visuel identitet,

S4 – Fremstilling af præsentationer i PowerPoint eller tilsvarende,

S5 – Levering af farvemodeller,

S6 – Grafer i Adobe Illustrator eller lignende formater,

S7 – Ikoner i Adobe Illustrator eller lignende formater,

S8 – Animerede GIF's,

S9 – Statisk infografik,

S10 – Rådgivningstjenester,

S11 – Elektroniske leverancer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 730 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med denne udbudsbekendtgørelse er at udvælge op til 5 økonomiske aktører til levering af kreative tjenester på området for grafisk design. De ønskede tjenesteydelser omfatter:

S1 – Grafisk design af skabelon-/modelsider og layout af indhold til publikationer på digitale medier og papir, herunder levering af billeder,

S2 – Grafisk design af logoer,

S3 – Stilretningslinjer til visuel identitet,

S4 – Fremstilling af præsentationer i PowerPoint eller tilsvarende,

S5 – Levering af farvemodeller,

S6 – Grafer i Adobe Illustrator eller lignende formater,

S7 – Ikoner i Adobe Illustrator eller lignende formater,

S8 – Animerede GIF's,

S9 – Statisk infografik,

S10 – Rådgivningstjenester,

S11 – Elektroniske leverancer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 730 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/09/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/10/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Den Europæiske Unions Publikationskontor

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

En bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes meddele dette ved fremsendelse af en e-mail til op-appels-offres@publications.europa.eu senest 24 timer i forvejen. Denne meddelelse skal underskrives af en bemyndiget person hos tilbudsgiveren og skal angive navnet på den person, der skal overvære åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3230

Anmodninger om yderligere oplysninger kan udelukkende rettes via e-tendering.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/07/2018