Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 335614-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Автобуси за обществен транспорт
NDНомер на публикацията на обявлението335614-2020
PDДата на публикуване16/07/2020
OJНомер на броя на ОВ S136
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувача„Столичен автотранспорт“ ЕАД (121683408)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач4 - Предприятие за комунални услуги
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен15/07/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)34121100 - Автобуси за обществен транспорт
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)www.sofiabus.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС