Roboty budowlane - 335616-2021

Submission deadline has been amended by:  444002-2021
05/07/2021    S127

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 127-335616

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 24290188241
Adres pocztowy: Pap Károly utca 4–6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15735612202
Adres pocztowy: Széchenyi tér 1.
Miejscowość: Pécs
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7621
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Péterffy Attila
E-mail: hivatal@ph.pecs.hu
Tel.: +36 72533800
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pecs.hu/
Adres profilu nabywcy: https://www.pecs.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kozármisleny Város Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15724227202
Adres pocztowy: Pécsi Utca 124.
Miejscowość: Kozármisleny
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7761
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Biró Károly
E-mail: info@kozarmisleny.hu
Tel.: +36 72570910
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.kozarmisleny.hu/
Adres profilu nabywcy: https://www.kozarmisleny.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aranyosgadány Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15334699102
Adres pocztowy: Kossuth L. Utca 25
Miejscowość: Aranyosgadány
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7671
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Gyurgók Lajosné
E-mail: aranyosgad@freemail.hu
Tel.: +36 72422003
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/
Adres profilu nabywcy: http://www.onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bicsérd Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15332350202
Adres pocztowy: Alkotmány Tér 3.
Miejscowość: Bicsérd
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7671
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Vér József
E-mail: bicserdkozbesz@gmail.com
Tel.: +36 73472297
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bicserd.hu/index.php/hu/
Adres profilu nabywcy: https://bicserd.hu/index.php/hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zók Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15334345102
Adres pocztowy: Arany János Utca 13.
Miejscowość: Zók
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7671
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Nagy Gábor
E-mail: zokkozbesz@gmail.com
Tel.: +36 73472264
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zok.hu/index.php/hu/
Adres profilu nabywcy: https://zok.hu/index.php/hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kökény Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15334747102
Adres pocztowy: Petőfi Utca 2
Miejscowość: Kökény
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7639
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Máli Júlia
E-mail: polgarmester@kokeny.hu
Tel.: +36 72462045
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kokeny.hu/
Adres profilu nabywcy: http://kokeny.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szalánta Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15331201202
Adres pocztowy: Hunyadi Utca 63
Miejscowość: Szalánta
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 7800
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Hitre Gabriella
E-mail: jegyzo@szalanta.hu
Tel.: +36 72524900
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szalanta.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.szalanta.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15432120120
Adres pocztowy: Petőfi Sándor Utca 1.
Miejscowość: Bánokszentgyörgy
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8891
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Baumgartner László
E-mail: banoksz@enternet.hu
Tel.: +36 93346008
Adresy internetowe:
Główny adres: https://banokszentgyorgy.hu/
Adres profilu nabywcy: https://banokszentgyorgy.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Borsfa Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436416220
Adres pocztowy: Zrínyi M. Út 7 93
Miejscowość: Borsfa
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8885
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Jetzin István Sándor
E-mail: onkormanyzat@borsfa.hu
Tel.: +36 93548044
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.borsfa.hu/
Adres profilu nabywcy: https://www.borsfa.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bucsuta Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436519120
Adres pocztowy: Petőfi Utca 2.
Miejscowość: Bucsuta
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8893
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kucséber József
E-mail: jegyzo@banokszentgyorgy.hu
Tel.: +36 304787500
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bucsuta.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.bucsuta.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pusztamagyaród Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15432216120
Adres pocztowy: Fő Utca 2.
Miejscowość: Pusztamagyaród
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8895
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kovács Károlyné
E-mail: pusztamagyarod@vipmail.hu
Tel.: +36 93573000
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pusztamagyarod.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.pusztamagyarod.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Oltárc Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436423120
Adres pocztowy: Alkotmány Út 46.
Miejscowość: Oltárc
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8886
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Juranics István
E-mail: info@oltarc.hu
Tel.: +36 304787500
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.oltarc.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.oltarc.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szentliszló Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436526120
Adres pocztowy: Fő Utca 9.
Miejscowość: Szentliszló
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8893
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Domonkosné Árkus Éva
E-mail: szentliszlo@freemail.hu
Tel.: +36 302176613
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szentliszlo.hu/hu/onkormanyzat/
Adres profilu nabywcy: https://szentliszlo.hu/hu/onkormanyzat/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Várfölde Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436430120
Adres pocztowy: Ady Út 1.
Miejscowość: Várfölde
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8891
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Szörcsökné Horváth Mária
E-mail: polgarmester.varfolde@freemail.hu
Tel.: +36 93346006
Adresy internetowe:
Główny adres: https://banokszentgyorgykh.dokumentumtar.hu/index.php/onkormanyzatok/varfolde/hirdetmenyek
Adres profilu nabywcy: https://banokszentgyorgykh.dokumentumtar.hu/index.php/onkormanyzatok/varfolde/hirdetmenyek
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gelse Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15432175220
Adres pocztowy: Kossuth Lajos Utca 20
Miejscowość: Gelse
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8774
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Rácz József
E-mail: polgarmester@gelse.hu
Tel.: +36 93360379
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gelse.hu/
Adres profilu nabywcy: https://www.gelse.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Alsórajk Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436595120
Adres pocztowy: Kossuth Lajos Utca 10.
Miejscowość: Alsórajk
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8768
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kovács András
E-mail: alsorajk@axelero.hu
Tel.: +36 93354014
Adresy internetowe:
Główny adres: http://alsorajk-kozseg-onkormanyzata.kozuleti.com/
Adres profilu nabywcy: http://alsorajk-kozseg-onkormanyzata.kozuleti.com/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Felsőrajk Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15432144520
Adres pocztowy: Kossuth Lajos Utca 8.
Miejscowość: Felsőrajk
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8767
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Zsuppánné Horváth Mária
E-mail: jegyzo@korjegyzosegfrajk.t-online.hu
Tel.: +36 93354001
Adresy internetowe:
Główny adres: http://felsorajk.hu/hu/
Adres profilu nabywcy: http://felsorajk.hu/hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kerecseny Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436698120
Adres pocztowy: Deák Ferenc Utca 52 84/1
Miejscowość: Kerecseny
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8745
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Réti Alfréd
E-mail: onkormanyzat@onkor-kerecseny.t-online.hu
Tel.: +36 93589009
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kerecseny.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.kerecseny.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kilimán Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436708120
Adres pocztowy: Petőfi Sándor Utca 34. 91.
Miejscowość: Kilimán
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8774
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Pusztai Szabolcs
E-mail: kilimankozseg@gmail.com
Tel.: +36 93360021
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kiliman.hu/
Adres profilu nabywcy: http://kiliman.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orosztony Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436715120
Adres pocztowy: Szent Imre Utca 1
Miejscowość: Orosztony
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 8744
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Varga Valéria
E-mail: penzugy@kororosz.t-online.hu
Tel.: +36 93389201
Adresy internetowe:
Główny adres: https://orosztony.hu/
Adres profilu nabywcy: https://orosztony.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pölöskefő Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436904120
Adres pocztowy: Szabadság Tér 2. 185
Miejscowość: Pölöskefő
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8773
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Szollár Norbert
E-mail: onkormanyzat.poloskefo@gmail.com
Tel.: +36 93391101
Adresy internetowe:
Główny adres: https://poloskefo.hu/
Adres profilu nabywcy: https://poloskefo.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pötréte Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436605120
Adres pocztowy: Kossuth Utca 40
Miejscowość: Pötréte
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8767
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Gáspár Károly
E-mail: postmaster@rajk-text.t-online.hu
Tel.: +36 93554009
Adresy internetowe:
Główny adres: https://potrete.hu/
Adres profilu nabywcy: https://potrete.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Surd Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15432632120
Adres pocztowy: Kossuth Lajos Utca 2
Miejscowość: Surd
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8856
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kanász János
E-mail: surdonk@gylcomp.hu
Tel.: +36 93377001
Adresy internetowe:
Główny adres: http://info.kezenfogva.hu/intezmenyek/21579-surd-kozseg-onkormanyzata
Adres profilu nabywcy: http://info.kezenfogva.hu/intezmenyek/21579-surd-kozseg-onkormanyzata
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Liszó Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436818120
Adres pocztowy: Kanizsai Utca 2
Miejscowość: Liszó
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8832
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Novák Csaba
E-mail: liszo.hivatal@gylcomp.hu
Tel.: +36 93377202
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.liszo.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.liszo.hu/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000748492021/reszletek
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000748492021/reszletek
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DV-Dráva vízgyűjtő

Numer referencyjny: EKR000748492021
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Vállalkozási szerződés keretében a Kozármisleny szennyvízelvezetése (Pécshez csatlakozik) és Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása és Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása és Surd és Liszó települések szennyvízelvezetése elnevezésű projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (DV-Dráva vízgyűjtő)”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
39350000 Urządzenia do obróbki ścieków
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232420 Roboty w zakresie ścieków
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45233228 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45252100 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod NUTS: HU232 Somogy
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

7621 Pécs, 7761 Kozármisleny, 7671 Aranyosgadány, 7671 Bicsérd, 7671 Zók, 7639 Kökény, 7811 Szalánta, 8891 Bánokszentgyörgy, 8885 Borsfa, 8893 Bucsuta, 8895 Pusztamagyaród, 8886 Oltárc,

II.2.4)Opis zamówienia:

A teljesítés fő helyszíne pont folytatása:

8893 Szentliszló, 8891 Várfölde, 8774 Gelse, 8768 Alsórajk, 8767 Felsőrajk, 8745 Kerecseny, 8774 Kilimán, 8744 Orosztony, 8773 Pölöskefő, 8769 Pötréte, 8856 Surd, 8831 Liszló

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő (NFP) feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:

Kozármisleny:

A beruházás célja Aranyosgadány, Bicsérd, Kökény, Szalánta és Zsók települések csatornahálózattal való ellátása és csatlakozása a pécsi szennyvíz agglomerációra, valamint Pécs és Kozármisleny még el nem látott területeinek csatornázása. Az új települések napi összes szennyvíz kibocsátása közel 334 m3/d. A projektben épül 918 fm NA 800 beton, 1 528 fm NA 1000 beton, 1 157 fm NA1000/1500 beton, 22 109 fm NA200 KG PVC szennyvízcsatorna; 5 202 fm D125 KPE, 14 379 fm D110 KPE, 4 351 fm D90 KPE és 2 800 fm D63 KPE nyomóvezeték, 1 377 db bekötés és 11 db átemelő építése szükséges.

Gelse:

A beruházás célja, hogy Alsórajk, Felsőrajk, Kerecseny, Kilimán, Orosztony, Pölöskefő és Pötréte település még csatornázatlan területein a szennyvízelvezetés korszerű módon, a környezet minimális terhelésével megoldott legyen, így szükséges ezen települések csatornázása és a gelsei szennyvíztisztító telepre vezetése, valamint a telep fejlesztése, intenzifikálása.

A beruházás során 22 425 fm NA200 KG PVC gravitációs csatorna; 220 fm D50 KPE nyomott vezeték; 3 416 fm D63 KPE-, 6 231 fm D90 KPE-, 3 011 fm D110 KPE-, 9 933 fm D125 KPE-, 820 fm D140 KPE és 5 173 fm D160 KPE nyomóvezeték; 1 241 db gravitációs bekötés; 15 db házi beemelő és 27 db átemelő épül, valamint 1660 fm csatornarekonstrukció is tervezett. Az intezifikált szennyvíztisztító 350 m3/d hidraulikai és 4069 LE biológiai kapacitással kerül kialakításra, amely alkalmas a településre érkező szennyvíz mechanikai biológiai és tápanyag eltávolításra, illetve fertőtlenítésre, valamint a keletkező iszapok tárolására és kezelésére.

Bánokszentgyörgy:

Az agglomerációban a szennyvízhálózat fejlesztésére Bánokszentgyörgy, Borsfa, Bucsuta, Pusztamagyaród, Oltárc, Szentliszló és Várfölde településeken kerül sor, a központi szennyvíztisztító telep Bánokszentgyörgy településen kerül kialakításra. A beruházás során 23 424 fm NA200 KG PVC gravitációs csatorna; 937 fm D50 KPE-; 957 fm D63 KPE nyomott vezeték; 760 fm D63 KPE-, 12 313 fm D90 KPE-, 9 833 fm D110 KPE-, 1 295 fm D125 KPE nyomóvezeték; 1 266 gravitációs bekötés; 55 házi beemelő és 18 db átemelő épül. Az új eleveniszapos szennyvíztisztító 225 m3/d hidraulikai és 2684 LE biológiai, 72 m3/h mechanikai tisztítási kapacitással kerül kialakításra, amely alkalmas a településre érkező szennyvíz mechanikai biológiai és tápanyag eltávolításra, illetve fertőtlenítésre, valamint a keletkező iszapok tárolására és kezelésére.

Surd-Liszó:

A beruházás célja Surd és Liszó települések csatornázatlan területeinek korszerű szennyvízelvezetésének biztosításával csatlakozása a Nagykanizsai szennyvíz agglomerációra.

A beruházás során 7 356 fm NA200 KG PVC gravitációs csatorna; 234 fm D50 KPE-, 922 fm D63 KPE nyomott vezeték; 460 fm D63 KPE-, 2 705 fm D90 KPE-, 5 787 fm D110 KPE-, 7 091 fm D125 KPE nyomóvezeték; 387 db gravitációs bekötés; 21 db házi beemelő és 7 db átemelő épül.

Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyv rendelkezései alkalmazandók.

AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

Részletesen: KD.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 2. Név: A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Waga: 32
Kryterium jakości - Nazwa: 2.1.AFIII/1.3.M.2.1) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 2.2. AF III/1.3. M.2.2) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 2.3. AF III/1.3. M.2.3) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: 2.4. AF III/1.3. M.2.4) pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0) / Waga: 8
Cena - Waga: 68
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 910
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Uniós és/vagy hazai forrás

II.2.14)Informacje dodatkowe

AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.

AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

II.2.7-hez: A teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 910 naptári nap.

Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pont folytatása:

27.Az EKR-ben továbbított dok-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.11.-12. § tart., valamint a Kbt. 41/A. § (1) bek. vonatkoznak.

28. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 23 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt

Ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip,Total Commander, WinRAR)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be

A 321/2015 (X.30.)Korm. rend.(továbbiakban:Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj. benyújtásakor - a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően- az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr.15.§ (2) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk.ig-ban nyil-ot kell benyújtani arról,hogy a szerz.telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §(1)és(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.

Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)

A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.

A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.

SZ.1. A Kbt.65.§ (1) bek.c) pontja és a 322/2015.(X.30.)K.r. 8.§ (1)bek.alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt.65.§ (1)bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1)bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi., ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Folyt.:III.1.2.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az érintett Gazdasági szereplőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését)

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3), (6)-(7) bekezdései is irányadók.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 9,9 milliárd HUF összeget.

A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a fentitől eltérő árbevételi követelményt.

A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.

AF.III.1.1. pont folytatása: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) SZ1.SZ2. alkalmassági feltétel tekintetében:

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett Gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek., és a Kr. 26. § (1) bek a) pont és (2) bek is irányadó.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A Kr. 1.§ (1) alapján azérintett gazd-i szereplőnek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd-i szereplőegyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).

A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazd-i szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:

M.1. A Kbt. 65.§ (1)bek. b) és a Kr. 21.§ (2)bek. a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciák igazolását a Kr.22.§(3)bekezdés szerint.

A referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a referencia (tervezési és építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését(nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

— A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges.Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára, valamint a Kr. 21/A.§-ra.

M.2. A Kbt. 65.§ (1)bek.b) és a Kr. 21.§ (2)bek.b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

— Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével) a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (alkalmassági követelmény).

A bemutatott szakember(ek) vonatkozásában csatolni kell az ajánlatban:

— az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe,

— a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

— az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.

Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake. az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség,képzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja(a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó), amelyet AK a kamarai névjegyzékből ellenőriz. Ebben az esetben Ajánlattevő az ajánlatában csatolt, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában vagy az önéletrajzban szerepeltetni kell a jogosultság nyilvántartási számát és megszerzésének dátumát. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Egyenértékű végzettség,képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget,képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyil.-át.Részletesen: KD

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) be.is irányadó.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónapban) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:

M.1.1. Legalább 1 db, legalább 16 000 fm, legalább DN 100-as gravitációs szennyvízelvezető vezeték tervezésére és kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására valamint,

Legalább 1 db, legalább 13 200 fm, legalább DN100-es nyomott szennyvízelvezető vezeték tervezésére és kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.

M.1.2. legalább 1 db Szennyvízvezeték rekonstrukció tervezésére és kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására bekötések átépítésével.

Az M/1.1. -M/1.3. pontokban foglalt minimumkövetelményeket összesen legfeljebb 3 különböző referenciából lehet teljesíteni azzal, hogy az M/1.2. foglalt minimumkövetelményeket összesen legfeljebb egy referenciából kell teljesíteni.

M.1.3. legalább 1 db, legalább 45 m3/h mechanikai tisztítási kapacitással rendelkező eleveniszapos szennyvíztisztító telep tervezésére és kivitelezésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.

A referencia szempontjából a „D” és „DN”; „NA” jelű vezetékek egyenértékűnek tekinthetők.

Az M/1.1. -M/1.3. pontokban foglalt minimumkövetelményeket összesen legfeljebb 3 különböző referenciából lehet teljesíteni.

AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe az M.1. pontban foglalt alkalmasság vizsgálata során.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TEL jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

M.2.4) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember legfeljebb két pozícióra mutatható be.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Késedelmi kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/nap, max.25 %

Meghiúsulási kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a

Jótállás: 36 hónap.

Teljesítési bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Jótállási bizt.: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Részletesen:ADII

Előleg: max.a szerz elszám.összege max.30 %-a.

Előleg-visszafiz.bizt.272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) szerint.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.). szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, Részl: AD II. kötet.

Tartkeret:AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

Finansz. formája: szállítói.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 16:00
Miejsce:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Továbbá a tervezés és kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egy-másra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető.

A kivitelezésre kerülő építmény, annak speciális fajtájára tekintettel, a rendelkezésre álló technológiákat figyelembe véve amennyiben kiviteli szintű tervek alapján kerülne megindításra a megvalósítására irányuló eljárás az szűkítené a versenyt, leszűkítené annak lehetőségét, hogy akár magasabb minőségű, korszerűbb technológiájú és jobb energetikai jellemzőkkel (alacso-nyabb energiafelvétellel) bíró megoldás kerüljön megvalósításra.

A kivitelezés időigénye és a megvalósítás kockázata mind gazdasági mind műszaki szakmai szempontból alátámasztja a tervezési és kivitelezési munkák egy közbeszerzési eljárásban történtő beszerzését, a részajánlattétel biztosítása nélkül.

Bővebben az ADI-ben.

1. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / egyéb költségvetési (hazai) forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy az egyéb költségvetési (hazai) forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéses megállapodás hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződéses megállapodás aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződéses megállapodás minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

2. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

Ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát,vagy 2006.éviV.tv 9.§(1)szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű AT esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot(ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,egyéni vállalkozó és magánszem.esetében AK elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására(így például: személyi igazolvány)

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt.66.§(6) a) és b) szerinti nyíl.(nemleges tartalommal is)

— Kbt.66.§(2)bek. nyil,

— Kbt.66.§(5)alapján felolvasólap

— szakmai aj-ot a dok. szerint.

4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-10,00pont; 0,00pont legrosszabb,10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 25.03 2020-i útmutatója („Útm.”) 1.m.A.1.aa)pontja szerinti fordított ar. A 2.rszpt.1-4 alszempontok esetében a KH 25.03 2020-i útm.1.sz. mell.A 1.ab) egyenesar.(Részl.AD.I.kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.

5. III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. Ajánlati biztosíték 10 000 000 Ft Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az NFP 10032000-00332945-00000024 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő(bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. Az ajánlati biztosíték kedvezményezettje az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok. valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:

Az olyan nyilatkozat,amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.

7. Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.

8. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.

9. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejtés karakterkorlátra tekintettel a KD-ban.

Folyt.: AF VI.4.3.)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

10. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.

11. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.

12. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi fordítását is elfogadja.

13. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).

14. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.

15. A nyertes AT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 100 milliló Ft/év és min. 20 millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), valamint min. 20 millió Ft/év és min. 10 millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

16. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1)-M.2.4)alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkal és aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.

17. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.

18. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;

19. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

20. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

21. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

22. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.

23. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 910 naptári napot ért.

24. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.

25. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek aKbt.56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol.Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;illetve http://nekszt.hu/tamogatas/oldalakon.

26. FAKSZ: dr. Supák-Kalán Nikoletta (lajstromszám: 01145)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/06/2021