Dienstleistungen - 335663-2022

22/06/2022    S119

Suomi-Helsinki: Lukkosepänpalvelut

2022/S 119-335663

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2379058-6
Postiosoite: Luutnantintie 5 F
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00410
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Juha Nieminen
Sähköpostiosoite: hankinnat.lansi@hekaoy.fi
Puhelin: +358 957673011
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hekaoy.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=406325&tpk=67298c30-93d9-45b8-a1e8-d006ca71bfc1
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=406325&tpk=67298c30-93d9-45b8-a1e8-d006ca71bfc1
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Helsingin kaupungin tytäryhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kahden(2) kiinteistön lukitusten uusiminen, Helsingin kaupungin asunnot Oy

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
98395000 Lukkosepänpalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamat ja Hekan

lännen toimiston isännöinnissä olevat kohteet:

1822 Suonotkontie 8

1833 Yhdyskunnantie 70

Lukitusten uusintatyö toteutetaan kohdekohtaisesti kokonaisurakkana käsittäen

lueteltujen kohteiden nykyisten lukitusten uusimisen tarjouspyyntömateriaalien

laajuuden mukaisesti suoritettuna ja tarvittavine aputöineen, sekä aine- ja

materiaalihankintoineen (myös jätekulut).

Tarjouspyyntömateriaalissa olevat tekniset- ja kaupalliset asiakirjat täydentävät toisiaan.

Kaikki lukkopesät ja avaimet ovat elektromekaanisia ja niiden molempien

perustoiminta ilman kello- ja aikaominaisuuksia tulee tapahtua ilman ulkoista

virtalähdettä kuten ladattavia / vaihdettavia akkuja tai paristoja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki, osoitteissa Suonotkontie 8 ja Yhdyskunnantie 70

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamat ja Hekan

lännen toimiston kohteet:

1822 Suonotkontie 8

1833 Yhdyskunnantie 70

Lukitusten uusimistyö toteutetaan kohdekohtaisesti kokonaisurakkana käsittäen

kaikkien kohteiden nykyisten lukitusten uusimisen tarjouspyyntömateriaalien

mukaisesti suoritettuna ja tarvittavine aputöineen, sekä aine- ja materiaalihankintoineen (myös jätekulut).

Tarjouspyyntömateriaalissa olevat tekniset- ja kaupalliset asiakirjat täydentävät toisiaan.

Kaikki lukkopesät ja avaimet ovat elektromekaanisia ja niiden molempien

perustoiminta ilman kello- ja aikaominaisuuksia tulee tapahtua ilman ulkoista

virtalähdettä kuten ladattavia / vaihdettavia akkuja tai paristoja.

Avaimet sekä lukot ohjelmoidaan olemassa olevaan järjestelmään tilaajan tai

pääkäyttäjän ohjeiden mukaisesti.

Avaimiin tulee olla mahdollista ohjelmoida aikarajoitteita, joiden käyttö

ovissa/lukoissa tulee olla mahdollista ilman kaapelointia.

Avainpesät, avaimet yms. tarvikkeet sekä tarvittavat ohjelmistot lisensseineen

toimitetaan asennettuna ja ohjelmoituna siten että lukot ja avaimet ovat

käyttökunnossa.

Urakkaan kuuluva avainmäärä on kussakin kohteessa on asuntojen huoneluku+ yksi(1) avain sekä yksi(1) sirullinen emännän avain.

Autotallien lukkoihin kuulu urakassa kaksi(2) avainta/ovi.

Urakkaan kuuluu yksi (1) etäohjelmointipiste/ kohde, rakennuksen ulkokuoreen

asennettuna sisältäen tarvittavat kaapeloinnit ja varusteet.

Tarjousmateriaalissa ”Emännän avain” on merkattu kulkutunnisteelliseksi, jotta

avaimilla voidaan käyttää tulevaisuudessa erillishankinnassa toimitettavaa sähköistä

pesulan varaustaulua (ei kuulu urakkaan).

Parvekkeiden oviin missä on aikaisemmin ollut lukitus, tulee vääntönupit tilalle.

Tutustumiskäynnistä tulee sopia erikseen Hekan lännen toimiston

teknisen isännöitsijän kanssa:

Juha Nieminen, puh. 09 5767 3011 juha.nieminen@hekaoy.fi

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto päivinä: 6
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisä- ja muutostyöt. Näistä tulee aina sopia erikseen kirjallisesti etukäteen tilaajan kanssa.

Hankintayksikkö/tilaaja varaa oikeuden kysyä tarjouksia ja teettää töitä kolmannella osapuolella.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

- Lukitustyötä tarjoavalla yritykselle tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa

(Finlex 21.8.2015/1085 Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista)

Urakoitsijan tulee tehdä vaaditut ilmoitukset suomessa:-ennakkoperintärekisteri-työnantajarekisteri-kaupparekisteriSekä tilaajavastuulain mukaisesti:

-järjestää työterveyshuolto

Urakoitsijalla tulee olla urakkatoiminnassa:

-toimia vastuullisena pääurakoitsijana ja huolehtia pääurakoitsijan velvollisuuksista

-olla vastuuvakuutus

-kaikille työntekijöllä tulle olla suoritettu ja voimassa työturvallisuus-kortti, henkilökortti jossa veronumero ja yrityksen tunnisteet sekä turvasuojaaja-kortti

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

- Lukitustyötä tarjoavalla yritykselle tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa

(Finlex 21.8.2015/1085 Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista)

III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Osana urakkasopimusta, urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden tulee liittyä urakkatyön ajaksi tilaajavastuulain velvotteiden nopean tarkastamisen ja jatkuvan seuraamisen mahdollistavan Vastuugroup palveluun

Urakoitsija ja aliurakoitsijoiden tulee sitoutua Hekan tietosuojaohjeistukseen. Tietosuojankuvaus ja ehdot tulevat sopimuksen liitteeksi.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/08/2022
Paikallinen aika: 23:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/08/2022
Paikallinen aika: 08:00
Paikka:

Helsinki

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Hankintayksikkö tarkistaa voittajaehdokkaalta pyydetyt tiedot ja todistukset ennen

hankintapäätöksen tekoa. Ehdokkaan on toimitettava pyydetyt tiedot ja todistukset

suomen kielellä kolmen (3) arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Pyydetyt dokumentit

eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden hankintayksikölle

jättämispäivästä laskettuna.

Soveltuvuusvaatimukset esitetään hankinta-asiakirjoissa ja ESPD osiossa.

Osallistuja vakuuttaa täyttävänsä vaaditut kelpoisuusehdot tarjouksessa antamillaan vastauksilla.

Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset esitetään hankintapalvelun kautta.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/72560/notice/103863

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/06/2022