Dienstleistungen - 335689-2020

16/07/2020    S136

Sverige-Borlänge: Järnvägstransport

2020/S 136-335689

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Rödavägen 1
Ort: Borlänge
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 781 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Annelie De Maria
E-post: annelie.de-maria@trafikverket.se
Telefon: +46 771921921
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.trafikverket.se
Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Röjning av järnvägsfordon i Borlänge

Referensnummer: 2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60200000 Järnvägstransport
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget avser tillhandahållande av röjningslok, tillsammans med operativ personal, vars syfte är att stärka förmågan till snabbare röjning av fordon och i undantagsfall evakuering via röjning. Totalt efterfrågas röjningslok med tillhörande operativ personal till ett (1) uppdragsområde.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 37 260 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60200000 Järnvägstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser tillhandahållande av röjningslok, tillsammans med operativ personal, vars syfte är att stärka förmågan till snabbare röjning av fordon och i undantagsfall evakuering via röjning. Totalt efterfrågas röjningslok med tillhörande operativ personal till ett (1) uppdragsområde.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

2 år option

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Enl LUF

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Röjning av järnvägsfordon i Borlänge

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11/03/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Railcare T AB
Nationellt registreringsnummer: 556904-6674
Postadress: Näsuddsvägen 10
Ort: Skelleftehamn
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 932 21
Land: Sverige
E-post: johan.hansen@railcare.se
Telefon: +46 722428142
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Lägsta anbud: 7 452 000.00 SEK / Högsta anbud: 9 810 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/07/2020