Dienstleistungen - 335689-2022

22/06/2022    S119

Belgien-Antwerpen: Umzugsdienste

2022/S 119-335689

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Woonhaven Antwerpen
Postanschrift: Jan Denucéstraat 23
Ort: Antwerpen
NUTS-Code: BE211 Arr. Antwerpen
Postleitzahl: 2020
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Mevrouw Cindy Van Leemput
E-Mail: cindy.vanleemput@woonhaven.be
Telefon: +32 32122688
Fax: +32 32122649
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.woonhaven.be
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/392/KO/2022
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sociale huisvestingsmaatschappij
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - RAAMCONTRACT VOOR VERHUISBEWEGINGEN VAN HUURDERS WOONHAVEN

Referenznummer der Bekanntmachung: WA/CVL/2022/VERHUISBEW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98392000 Umzugsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 495 867.76 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE211 Arr. Antwerpen
Hauptort der Ausführung:

diverse locaties

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Als sociale huisvestingsmaatschappij met 23.000 sociale wooneenheden renoveert Woonhaven Antwerpen regelmatig haar gebouwen. Vooraleer er met een renovatie van een bewoond gebouw kan gestart worden, dient men alle huurders die in dat gebouw wonen te verhuizen naar een ander gebouw. Voor deze verplichte verhuizen voorziet Woonhaven Antwerpen hulp voor haar huurders en wenst ze dus beroep te doen op een professionele verhuisfirma. Alle kosten die deze verhuizen met zich meebrengen, neemt Woonhaven Antwerpen op zich.

Woonhaven zal tevens indien nodig, in andere gevallen, ook gezinnen helpen bij niet-verplichte verhuizen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Plan van aanpak / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Prijs / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De totale omzet dient minimum 300.000 euro per jaar te bedragen.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. * de kandidaat toont aan dat hij over voldoende mensen en middelen beschikt om de opgeven aantallen en verhuizingen uit te kunnen voeren d.m.v. volgende documenten:

- lijst van personeel met vermelding van naam, type rijbewijs, aantal dienstjaren en andere relevante informatie;

- beschrijving rollend materieel: ladderliften, camionetten, vrachtwagens met vermelding van inhoud (indien van toepassing).

* Indien de inschrijver zich voor deze opdracht beroept op onderaannemers, dan voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers blijkt en waarin deze onderaannemers aantonen dat zij over voldoende mensen en middelen beschikken om de deze opdracht uit te voeren d.m.v. volgende documenten:

- lijst van personeel met vermelding van naam, type rijbewijs, aantal dienstjaren en andere relevante informatie;

- beschrijving rollend materieel: ladderliften, camionetten, vrachtwagens met vermelding van inhoud (indien van toepassing).

* een attest van lidmaatschap van de Belgische kamer der verhuizers of een attest van het land waarin de dienstverlener gevestigd is.

* de opdrachtgever voegt een kopie toe van de beschikbare vervoersvergunningen van zijn personeel of een kopie van de vervoersvergunningen van het land waarin de dienstverlener gevestigd is.

* De opdrachtgever voegt een verklaring of kopie toe waarin blijkt dat zijn nace-code verhuizingen bevat of een verklaring van het land waarin de dienstverlener gevestigd is.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. /

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/07/2022
Ortszeit: 09:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 25/08/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Hof Van Beroep
Postanschrift: WAALSE KAAI 35 A
Ort: Antwerpen
Postleitzahl: 2000
Land: Belgien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van Staten
Ort: nvt
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022