Dienstleistungen - 335704-2022

Submission deadline has been amended by:  350751-2022
22/06/2022    S119

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2022/S 119-335704

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy
Nationale Identifikationsnummer: 010445119
Postanschrift: ul. Walewska 4
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-022
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystian Majewski
E-Mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Telefon: +48 222773023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pragapld.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapld
Adresse des Beschafferprofils: https://zamowienia.zgnpragapld.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.zgnpragapld.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zamowienia.zgnpragapld.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/U/31/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy, na terenie:

1) Administracji Nieruchomości nr 1 (część 1),

2) Administracji Nieruchomości nr 5 (część 2),

3) Administracji Nieruchomości nr 6 (część 3),

4) Administracji Nieruchomości nr 7 (część 4).

2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania stanowiący załącznik nr 11 do SWZ.

3. Zakres prac dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa pkt. 8 SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy, na terenie Administracji Nieruchomości nr 1.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Teren administrowany przez ZGN Praga-Południe m.st Warszawy (Administracja Nieruchomości Nr 1).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy, na terenie Administracji Nieruchomości nr 1. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania stanowiący załącznik nr 11 do SWZ i obejmuje m.in.:

1) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zieleni na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, realizowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,

2) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową - realizowaną zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym przez Zamawiającego – bez wystawienia zlecenia,

3) wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 1 i 2 (na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, w razie ich nieobecności lub wakatów - realizowanych wyłącznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem,

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących nie więcej niż 200% całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 12 do SWZ).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy, na terenie Administracji Nieruchomości nr 5.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Teren administrowany przez ZGN Praga-Południe m.st Warszawy (Administracja Nieruchomości Nr 5).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy, na terenie Administracji Nieruchomości nr 5. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania stanowiący załącznik nr 11 do SWZ i obejmuje m.in.:

1) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zieleni na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, realizowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,

2) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową - realizowaną zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym przez Zamawiającego – bez wystawienia zlecenia,

3) wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 1 i 2 (na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, w razie ich nieobecności lub wakatów - realizowanych wyłącznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem,

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących nie więcej niż 200% całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 12 do SWZ).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy, na terenie Administracji Nieruchomości nr 6.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Teren administrowany przez ZGN Praga-Południe m.st Warszawy (Administracja Nieruchomości Nr 6).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy, na terenie Administracji Nieruchomości nr 6. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania stanowiący załącznik nr 11 do SWZ i obejmuje m.in.:

1) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zieleni na terenach nie obsługiwanych przez dozorców (wraz ze sprzątaniem i czyszczeniem obiektu sportowego przy ul. Majdańskiej - w zakresie części nr III (AN 6), realizowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,

2) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową - realizowaną zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym przez Zamawiającego – bez wystawienia zlecenia,

3) wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 1 i 2 (na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, w razie ich nieobecności lub wakatów - realizowanych wyłącznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem,

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących nie więcej niż 200% całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 12 do SWZ).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy, na terenie Administracji Nieruchomości nr 7.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Teren administrowany przez ZGN Praga-Południe m.st Warszawy (Administracja Nieruchomości Nr 7).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy, na terenie Administracji Nieruchomości nr 7. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem adresowym powierzchni do sprzątania stanowiący załącznik nr 11 do SWZ i obejmuje m.in.:

1) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej, powierzchni terenów zieleni na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, realizowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego,

2) odśnieżanie i odladzanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej na terenach nie obsługiwanych przez dozorców, jest usługą okresową - realizowaną zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym przez Zamawiającego – bez wystawienia zlecenia,

3) wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 1 i 2 (na terenach obsługiwanych przez dozorców, w tym wewnątrz budynków, w razie ich nieobecności lub wakatów - realizowanych wyłącznie na zlecenie wystawione z 24 godzinnym wyprzedzeniem,

4) sprzątanie powierzchni zewnętrznej utwardzonej z częstotliwością od 2-ch do 8-miu razy w okresie obowiązywania umowy (sporadyczne sprzątanie), realizowane każdorazowo na odrębne pisemne zlecenia (dotyczy tylko części IV (AN-7)).

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, że udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (rozumiany jako praca przewozowa obliczana w godzinach) użytkowanych przy wykonywaniu umowy wynosi co najmniej 10 % (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiących nie więcej niż 200% całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 12 do SWZ).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż:

a) na część I: 600.000,00 zł,

b) na część II: 450.00,00 zł,

c) na część III: 500.000,00 zł,

d) na część IV: 500.000,00 zł.

W przypadku złożenia oferty na kilka części, minimalną sumę gwarancyjną należy zsumować (minimalna suma gwarancyjna powinna odpowiadać sumie poszczególnych części na którą Wykonawca składa ofertę).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykaz usług - szczegółowy Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 14.2.2.a Specyfikacji Warunków Zamówienia (nr postępowania ZP/PN/U/31/22) zamieszczonej na stronie internetowej: https://zamowienia.zgnpragapld.pl/

2. Wykaz osób - szczegółowy Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 14.2.2.b Specyfikacji Warunków Zamówienia (nr postępowania ZP/PN/U/31/22) zamieszczonej na stronie internetowej: https://zamowienia.zgnpragapld.pl/

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Osoba skierowana do realizacji zamówienia musi posiadać odpowiednie kwalifikacje tj. (1 robotnikiem

wykwalifikowanym w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającym świadectwo kwalifikacyjne - wydane

przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach, co SEP , obejmujące

zezwolenie na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje) - zgodnie

z zapisami pkt. 14.2.2.b SWZ (nr postępowania ZP/PN/U/31/22) udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego

https://zamowienia.zgnpragapld.pl/

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy, zostały zawarte

we wzorze umowy (stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ - na część 1, 2, 3, oraz na część 4), zamieszczonym na stronie

internetowej Zamawiającego https://zamowienia.zgnpragapld.pl/

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Rok 2024.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 ustawy,

b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 – 10 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna składać się z:

1) wypełnionego Formularza Oferty (odpowiednio dla części 1, 2, 3 i 4);

2) wypełnionego formularza kalkulacji cenowej (odpowiednio dla części 1, 2, 3, 4),

3) dowodu wniesienia wadium – część 1: 12.000,00 zł, część 2: 7.000,00 zł, część 3: 9.000,00 zł, część 4: 13.000,00 zł.

4) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;

5) oświadczenia wykonawców (składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia;

6) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do o oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów;

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie na podstawie art. 126 ust. 1 wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących, podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy:

1) wypełnionego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz;

2) oświadczenia(ń) o aktualności oświadczenia o niepodleganiu;

3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

4) dokumentu ubezpieczenia od OC;

5) wykazu usług;

6) wykazu osób;

7) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

8) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

9) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

10) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

11) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych o oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

12) dokumentów wymienionych w ppkt 1 – 3, 7 – 11 dotyczących:

a) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,

b) podmiotów wspólnie składających ofertę oddzielnie dla każdego podmiotu

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada podmiotowe środki dowodowe w sposób i w formie wynikającej z przepisów ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu znajduje się w SWZ (nr sprawy: ZP/PN/U/31/22) zamieszczonej na stronie internetowej: https://zamowienia.zgnpragapld.pl/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022