Dienstleistungen - 335709-2020

16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 136-335709

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 121-297646)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGNiG Termika SA
Postanschrift: ul. Modlińska 15
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-216
Land: Polen
E-Mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Telefon: +48 225878439
Fax: +48 225878468

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.termika.pgnig.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie żużlu w sezonie zimowym z zakładów PGNiG Termika SA

Referenznummer der Bekanntmachung: 20MPPA019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę żużla o kodzie 10 01 01 z Elektrociepłowni Żerań, Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Pruszków, Ciepłowni Kawęczyn i składowiska Zawady („Zakłady/Magazyn”).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 121-297646

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem:

a) decyzji na zagospodarowanie lub zbieranie odpadów, zawierającą w wykazie rodzajów odpad o kodzie 10 01 01 lub dysponowaniem decyzją podmiotu trzeciego na prowadzenie odzysku zawierającej w wykazie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku odpad o kodzie 10 01 01;

b) aktualnego wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (BDO)

muss es heißen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem:

— aktualnego wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” (BDO).

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: