A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 335719-2021

05/07/2021    S127

Magyarország-Budapest: Vízi létesítmények építése

2021/S 127-335719

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Telefon: +36 12254400
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ovf.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Vízügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MVP – Szeged, csapadék- és tisztított szennyvíz elvez.

Hivatkozási szám: EKR001382392020
II.1.2)Fő CPV-kód
45240000 Vízi létesítmények építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Modern Városok Programban a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztés keretében a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetésének előkészítési munkálatai”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 8 036 749 985.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31681200 Villamos szivattyúk
43134100 Merülőszivattyúk
45232130 Esővízcsatorna építése
45240000 Vízi létesítmények építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45252124 Kotrási és szivattyúzási munkák
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged II. kerület, Algyő külterület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés keretében a „Modern Városok Programban a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztés keretében a csapadék és tisztított szennyvíz elvezetésének előkészítési munkálatai” FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása tervezési és kivitelezési feladatok ellátása.

A projekt célja a következő létesítmények megvalósítása:

A projekt megvalósulási területén létesített és/vagy létesítésre kerülő fontos élelmiszeripari tudományos és egyéb infrastrukturális létesítmények nemzetgazdasági szempontból kiemeltek. Jelenleg a terület belvíz érzékeny, a csatornák esésviszonyai és keresztmetszeti jellemzői alapján a beépítés további többletterhelése miatt a tervezett fejlesztés elkerülhetetlen, elmaradása a gyárak, üzemek, létesítmények működés biztonságát veszélyeztetik. A biztonságos elvezetés jelentős kapacitás-bővítéssel, vízépítési műtárgyak, vízelvezető csatornák építésével, rekonstrukciójával lehetséges: a meglévő medrek burkolásával, átereszek cseréjével, esésviszonyok javításával, átemelő szivattyútelepek építésével és a meglévők bővítésével.

Öthalmi I. mellékcsat. vb. mederelemes burkolása a 0+000–3+543 kmsz. között. Qm 740 l/s, fenékesés 0,3 ‰. 9 db műtárgy átépítése tervezett. 6 db vb. oldalbeeresztő műtárgy építése.

Öthalmi csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000–1+859 km szelvények között. Qm 720 l/s, fenékesés 0,04–0,5 ‰. 2 db műtárgy építése.

Öthalmi szivattyútelep építése. Továbbá 2 db vízmérce, 2 db vizsgálólépcső.

Baktó-MÁV melletti csatorna vb. mederelemes burkolása 0+000–4+512 km. szelvények között. Qm 2260 l/s, fenékesés 0,3 ‰. Az M43 autópálya felüljárója alatti zárt szakasz a 1+560–1+697 kmsz. között 2x1,3x1,3 m-es keretelemre épül át. 4 db áteresz átépítése, 5 db tiltós oldalbeeresztő műtárgy építése.

Szillér-Baktó-Fertői főcsatorna vb. mederelemes burkolása.

Szillér-Baktó-Pöröséri összekötő csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000–1+483 km. szelvények között. Qm 2420 l/s, fenékesés 0,29 ‰. 2 db műtárgy átépítése, 1 db olajfogó vb. műtárgy elbontása. 2 db vb. oldalbeeresztő műtárgy építése.

Baktói szivattyútelep összkapacitás bővítése 1,5 m3/s-ról 2,5 m3/s-ra. 1 db – acélcsőházba telepített – elektromos meghajtású merülőszivattyúval.

Pöröséri fcsat. vb. mederelemes burkolása a 6+382–6+519 km szelvények között. Qm 3 380 l/s, fenékesés 0,36 ‰. 1 db olajfogó vb. műtárgy elbontása.

Pöröséri fcsat. kotrása a 0+000 – 6+340 km szelvények között.

Béketelepi csatorna vb. mederelemes burkolása a 0+000–2+932 km szelvények között. Qm 72-216 l/s, fenékesés 2,75–0,26 ‰. 14 db műtárgy átépítése.

Béketelepi szivattyútelep építése, régi elbontása. 2 db – acélcsőházba telepített – elektromos meghajtású merülő szivattyúval, 2 db vízmérce, 2 db vizsgálólépcső.

1,3 m3/s kapacitású, Budapesti úti átemelő építése. A szivattyútelepen 3 db – acélcsőházba telepített – elektromos meghajtású merülő szivattyúval.

CSNY-1-0 j. nyomócső építése.

Üzemirányítás. A beszerzésre kerülő gépegységeket, vezérlést, távjelzést és az irányítástechnikához való kapcsolódást az ATIVIZIG-el egyeztetni kell. A tervezett átemelők elektromos ellátását a meglévő elektromos hálózatról kell biztosítani. A szivattyútelep területén a megközelítést biztosító burkolt felvonulási út mellett a kezelőszemélyzet részére szociális mobilkonténer és elektromos kapcsolószekrényt kell elhelyezni.

CS-2-0 és CS-2-1 j. zárt csapadékvíz elvezető csatornák építése a Budapesti úton.

Dorozsmai meglévő szivattyútelep összkapacitásának bővítése 2,1 m3/s-ra.

A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési, kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az RJ-nek/AT-nak az részvételi jelentkezésbe/ajánlatában igazolnia kell.

A teljes feladatleírást, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások/feladatokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt (5. kötet) az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 25 MB-os tömörített fájlba töltötte fel az EKR-be (egy zip fájl és segédfájljai – típusai: z01, z02, z03, z04, z05, z06, z07 stb.).

Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, ezt követően a WinRAR ZIP kiterjesztésű fájlt szükséges csupán megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip, Total Commander, WinRAR). Ekkor minden Ajánlatkérő által kiadott dokumentum hozzáférhetővé válik. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a letöltött fájlok nevét nem szabad megváltoztatni, a megfelelő megnyithatóság érdekében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb: 60 hónap). / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb: 48 hónap). / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 013-026577
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 22978-0007/2021
Elnevezés:

MVP – Szeged, csapadék- és tisztított szennyvíz elvez.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/06/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_99703736
Postai cím: Petőfi utca 20.
Város: Békés
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
E-mail: info@dren.hu
Telefon: +36 66510610
Fax: +36 66510611
Internetcím: http://www.dren.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8 036 749 985.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési munkák (szükséges engedélyeztetéssel) tervezői művezetés; Régészeti munkák (szakfelügyelet és esetleges

Leletmentés); Tűzszerészeti vizsgálatok, lőszermentesítés; Szükséges szakfelügyeletek; Geodéziai munkák; Szakértői munkák;Növényzet irtási munkák; Csatornakotrási és burkolat építési munkák; Műtárgyépítés munkák; Víztelenítési munkák; Közművezeték építési munkák; Közműkiváltási munkák; Vezetéksajtolási munkák; Magas és mélyépítési munkák; Bontási munkák; Gépészeti szerelési munkák; Elektromos és irányítástechnikai munkák; Út és burkolatépítési munkák; Forgalomtechnikai munkák; Hulladék szállítás, kezelés; Épületek szakipari munkái;Előkészítő-, egyéb és befejező munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

— Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, 0311/5.hrsz., adószám: 12671003-2-07) és Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés, Pető Sándor utca 20., adószám: 11053727-2-04) közös ajánlattevők

— STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2., adószám: 10776456-4-43)

— Szabadics Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8800 Nagykanizsa, Király utca 4., adószám: 13748429-2-20)

Nyertes ajánlattevő:

— Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, 0311/5.hrsz., adószám: 12671003-2-07) és Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés, Pető Sándor utca 20., adószám: 11053727-2-04) közös ajánlattevők

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/06/2021