En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 335754-2022

22/06/2022    S119

Sverige-Strängnäs: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

2022/S 119-335754

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Strängnäs Fastighets AB
Nationellt registreringsnummer: 556665-3100
Postadress: Nygatan 10
Ort: STRÄNGNÄS
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 64580
Land: Sverige
Kontaktperson: Sofia Karlsson
E-post: sofia.karlsson@strangnasbostadsab.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.strangnasbostadsab.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxcdqrwsy&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxcdqrwsy&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DIS – Tekniska konsulter ABK 09

Referensnummer: 22/23
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och Strängnäs Bostads AB (SBAB) kallad Beställaren inbjuder Leverantörer att ansöka om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende Tekniska konsulter.

När DIS är aktivt kommer Beställaren att annonsera s.k. Specifika upphandlingar till vilka alla Leverantörer som är anslutna till DIS kan lämna anbud.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71313000 Miljötekniska konsulttjänster
71313100 Konsulttjänster för bullerkontroll
71314000 Energi och tillhörande tjänster
71314100 Tjänster på elområdet
71314310 Tjänster avseende värmeisolering av byggnader
71317000 Konsulttjänster för skydd mot och kontroll av faror
71317100 Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion
71320000 Byggtekniska konstruktionstjänster
71332000 Geotekniska ingenjörstjänster
71630000 Teknisk besiktning och provning
71700000 Övervakning och kontroll
71800000 Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strängnäs

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och Strängnäs Bostads AB (SBAB) kallad Beställaren inbjuder Leverantörer att ansöka om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem (DIS) avseende Tekniska konsulter.

När DIS är aktivt kommer Beställaren att annonsera s.k. Specifika upphandlingar till vilka alla Leverantörer som är anslutna till DIS kan lämna anbud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 16/06/2032
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/05/2032
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/05/2032

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2022