Dienstleistungen - 335810-2022

22/06/2022    S119

Schweden-Hallstahammar: Installation von Feuerschutzausrüstung

2022/S 119-335810

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Hallstahammars kommun
Nationale Identifikationsnummer: 212000-2064
Postanschrift: Prästgårdsgatan
Ort: Hallstahammar
NUTS-Code: SE125 Västmanlands län
Postleitzahl: 734 30
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Johanna Wickman
E-Mail: Johanna.Wickman@hallstahammar.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.hallstahammar.se
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjhygtobc&GoTo=Docs
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjhygtobc&GoTo=Tender
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ramavtal Säkerhetsinstallationstjänster

Referenznummer der Bekanntmachung: TN 207/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
51700000 Installation von Feuerschutzausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop av säkerhetsinstallationstjänster, arbeten och entreprenader kopplade till säkerhetsteknik, ex:

Brandlarm

Inbrottslarm

Passersystem

Kameraövervakning

Lås- och entrésystem, dörrautomatik

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 15 000 000.00 SEK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45312000 Installation von Alarmanlagen und Antennen
45312100 Installation von Brandmeldeanlagen
45315100 Elektrotechnikinstallation
98395000 Schlosserdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE125 Västmanlands län
Hauptort der Ausführung:

Hallstahammar

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Upphandlingen avser ramavtal för löpande avrop av säkerhetsinstallationstjänster, arbeten och entreprenader kopplade till säkerhetsteknik, ex:

Brandlarm

Inbrottslarm

Passersystem

Kameraövervakning

Lås- och entrésystem, dörrautomatik

Allmän information och inbjudan till anbudslämning

Allmänt

Hallstahammars kommun har en vision där det ska vara enkelt och nära att bo och verka. Vi strävar efter nytänkande och kreativitet samtidigt som vi vill visa intresse, ansvar och engagemang.

Kommunen har cirka 1 500 medarbetare som ska leverera välfärd och service till drygt 16 000 invånare. Upphandling av varor, tjänster och entreprenader är ett viktigt verktyg för att nå fram till Hallstahammars kommuns vision, vår ledstjärna, när vi söker efter leverantörer till våra verksamheter.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Den upphandlande myndigheten benämns fortsättningsvis som Beställare.

Kravspecifikation Säkerhetsinstallationstjänster

Krav enligt Kravspecifikation Säkerhetsinstallationstjänster

Startmöte

Startmöte kommer att hållas i direkt anknytning till ramavtalsperiodens start. Vid mötet skall parterna gå igenom kontraktshandlingarna, klargöra frågor om behörighet för andra än ombuden, precisera formerna för informationsutbyte mellan parterna samt behandla övriga frågor av betydelse för parternas samverkan.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 15 000 000.00 SEK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

3 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Schwedisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/08/2022
Ortszeit: 00:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Schweden
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022