Dienstleistungen - 335996-2022

22/06/2022    S119

Polen-Zgorzelec: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2022/S 119-335996

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu.
Postanschrift: Słowackiego 9e
Ort: Zgorzelec
NUTS-Code: PL515 Jeleniogórski
Postleitzahl: 59-900
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Rosa
E-Mail: anna.rosa@wroclaw.rzgw.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://wroclaw.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
Adresse des Beschafferprofils: https://wroclaw.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie działania NW Zgorzelec oraz NW Lubsko

Referenznummer der Bekanntmachung: WR.ROZ.2810.21.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu robót konserwacyjnych na ciekach przebiegających na terenie działania Nadzorów Wodnych w Zgorzelcu, Lubsku z podziałem na części.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 510 711.75 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kanał Białków - konserwacja cieku w km 0+000÷1+550 gmina Lubsko

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kanał Białków - konserwacja cieku w km 0+000÷1+550 gmina Lubsko. Prace polegające na ręcznym wykaszaniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów, przetamowań

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jednostka realizująca postępowanie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kanał Dobrzyński - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 2+998

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kanał Dobrzyński – konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 2+998 Prace polegające na ręcznym wykaszaniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów, przetamowań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jednostka realizująca postępowanie : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęowania , o której mowa w art 257 Pzp

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Świerczynka - konserwacja cieku w km 2+000 ÷ 5+700 gmina Przewóz

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Świerczynka - konserwacja cieku w km 2+000 ÷ 5+700 gmina Przewóz. Prace polegające na ręcznym wykaszaniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów, przetamowań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jednostka realizująca postępowanie : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęowania , o której mowa w art 257 Pzp

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Kolna - konserwacja cieku w km 8+400-19+480

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Kolna - konserwacja cieku w km 8+400-19+480 Prace polegające na ręcznym wykaszaniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów, przetamowań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jednostka realizująca postępowanie : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęowania , o której mowa w art 257 Pzp

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Golec - konserwacja cieku w km 10+000 ÷ 20+000

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Golec - konserwacja cieku w km 10+000 ÷ 20+000 1.1.1 Prace polegające na ręcznym wykaszaniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów, przetamowań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jednostka realizująca postępowanie : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęowania , o której mowa w art 257 Pzp

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Granica - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 5+800

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Golec - konserwacja cieku w km 10+000 ÷ 20+000 1.1.1 Prace polegające na ręcznym wykaszaniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów, przetamowań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jednostka realizująca postępowanie : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęowania , o której mowa w art 257 Pzp

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Lubsza - konserwacja cieku w km 0+000 - 70+000 oraz roboty utrzymaniowe na kanale Ulgi w Gubinie

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rzeka Lubsza - konserwacja cieku w km 0+000 - 70+000 oraz roboty utrzymaniowe na kanale Ulgi w Gubinie. Prace polegające na ręcznym wykaszaniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów, przetamowań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jednostka realizująca postępowanie : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęowania , o której mowa w art 257 Pzp

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie NW Zgorzelec

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800 Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie NW Zgorzelec :

- Nieciecz-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta

- Lipniak-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta

-Zielnica-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta

-Kruszynka-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta

- Mytwa-roboty utrzymaniowe - wykoszenie i wygrabienie porostu. Udrożnienie koryta

Prace polegające na ręcznym wykaszaniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów, przetamowań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jednostka realizująca postępowanie : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęowania , o której mowa w art 257 Pzp

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 072-192424
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Kanał Białków - konserwacja cieku w km 0+000÷1+550 gmina Lubsko

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Kanał Dobrzyński - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 2+998

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług WODDAN Danowski Czesław
Ort: Iłowa
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 68-120
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 43 429.99 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 28 388.73 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Świerczynka - konserwacja cieku w km 2+000 ÷ 5+700 gmina Przewóz

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług WODDAN Danowski Czesław
Postanschrift: ul. Konopnickiej 6
Ort: Iłowa
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 68-120
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 63 479.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 41 433.38 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Kolna - konserwacja cieku w km 8+400-19+480

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Golec - konserwacja cieku w km 10+000 ÷ 20+000

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inżynieria Wodna Projektowanie i wykonastwo Mariusz Szczeciński
Postanschrift: Lemierzyce 35
Ort: Słońsk
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 66-436
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 101 414.13 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 71 532.13 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Granica - konserwacja cieku w km 0+000 ÷ 5+800

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inżynieria Wodna Projektowanie i wykonastwo Mariusz Szczeciński
Postanschrift: Lemierzyce 35
Ort: Słońsk
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 66-436
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 58 447.23 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 42 848.96 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Rzeka Lubsza - konserwacja cieku w km 0+000 - 70+000 oraz roboty utrzymaniowe na kanale Ulgi w Gubinie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inżynieria Wodna Projektowanie i wykonastwo Mariusz Szczeciński
Postanschrift: Lemierzyce 35
Ort: Słońsk
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: 66-436
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 326 098.51 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 231 009.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie NW Zgorzelec

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podstawy wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz ust. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 2. Wykonawca wraz z ofertą składa JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, Wykonawca składa JEDZ dotyczący tych podmiotów, celem tymczasowego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 3.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego; 3.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 3.3. oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1, są: 2.1. odwołanie; 2.2. skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022