Dienstleistungen - 336090-2022

22/06/2022    S119

Ungarn-Budapest: Hausmeisterdienste

2022/S 119-336090

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: 12154481444
Postanschrift: Akácfa Utca 15.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1980
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Hagymási Dóra Mária
E-Mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bkv.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Városi vasúti, villamos, trolibusz vagy autóbusz szolgáltatások
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

BKV Zrt. múzeumainak üzemeltetése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000274212022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
98341140 Hausmeisterdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában (Budapest, Deák tér, aluljáró) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása /12 hónap/év/.

A BKV Zrt. Városi Tömegközlekedési Múzeumában (2000 Szentendre, Dózsa György út) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása és csak gondnoki feladatok ellátása:

- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok - 7 hónap/év,

- csak gondnoki feladatok - 5 hónap/év,

A részletezést a közbeszerzési útmutató 1. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) valamint a Műszaki diszpozíció tartalmazza.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 158 203 988.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
92500000 Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven, Museen und anderen kulturellen Einrichtungen
92521000 Dienstleistungen von Museen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU120 Pest
Hauptort der Ausführung:

1052 Budapest, Deák tér, aluljáró és

2000 Szentendre, Dózsa György út 3.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása, valamint a BKV Zrt. szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumában üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok és csak gondnoki feladatok ellátása, vállalkozási keretszerződés keretében. A részletezést a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki diszpozíció tartalmazza.

A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.

Teljes mennyiség (tájékoztató jelleggel):

Múzeumok nagysága: Deák téri Földalatti Vasúti Múzeum mérete: kb. 350 m2 kiállítótér és kb. 110 m2 egyéb helyiség. Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum mérete: kb. 2000 m2 szabadtéri, kb. 3000 m2 belső kiállítótér valamint 220 m2 egyéb helyiség.

A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában (1052 Budapest, Deák tér, aluljáró) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása (minimum 4 fő), üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása /12 hónap/év az alábbiak szerint:

- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása a múzeum rendes nyitvatartási ideje alatt: egész évben hétfő kivételével naponta 10:00-17:00 óra között (Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint)

A BKV Zrt. Városi Tömegközlekedési Múzeumában (2000 Szentendre, Dózsa György út 3.) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása és csak gondnoki feladatok ellátása az alábbiak szerint:

- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása a múzeum nyitvatartási ideje alatt: április 1. - október 31. között, hétfő kivétel minden nap 10:00-17:00 óra között; minimum 7 fővel - 7 hónap/év (Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint),

- csak gondnoki feladatok ellátása a múzeum zárva tartása alatt: november 1 - március 31. között; - 5 hónap/év (Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint).

Mindkét múzeumra érvényesen:

Fogalmak meghatározása:

Üzemeltetés fogalma: a Műszaki diszpozícióban részletezettek szerint, a múzeum kiszolgálása a múzeum nyitvatartási ideje alatt, így a nyitvatartással szorosan összefüggő feladatok ellátása, különösen: nyitás és zárás, látogatók fogadása, jegyárusítás (és kapcsolódó pénztárosi teendők) azzal, hogy az üzemeltetésbe beletartozik a gondnoki feladatok ellátása (ennek fogalommeghatározását lásd lejjebb).

A szentendrei múzeum esetében az üzemeltetési feladatokhoz tartozik a járművek mozgatása is.

Gondnokság/gondnoki feladatok fogalma: jelen Műszaki diszpozícióban részletezettek szerint, alapvetően a múzeum állapotának, biztonságának, infrastruktúrájának működési felügyeletét jelentő feladatok ellátása, különösen a tulajdonos részéről érkező vagy egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok ellátása.

Üzemeltetési feladatok:

o A két múzeumban összesen minimum 11 fő foglalkoztatása biztosítja a két múzeum alapvető kiszolgálását:

# ebből legalább 4 fő pénztáros, (múzeumonként 2-2 fő) mindegyik pénztárosnak rendelkeznie kell a pénztárosi teendők ellátáshoz szükséges végzettséggel,

# ebből legalább 1 főnek, legalább érettségi bizonyítvánnyal (végzettséggel) kell rendelkeznie, és legalább 12 hónapnyi - az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételnek megfelelő - múzeumi gyakorlati tapasztalattal, aki tárlatvezetések tartására és interaktív csoportfoglalkozások vezetésére kijelölhető,

# és a további 7 fő pedig a múzeumőri és egyéb feladatokat látja el.

o Mindkét múzeumban a múzeumi nyitvatartási időszakban (azaz a szentendrei múzeumban 7 hónapig, a Deák téri múzeumban 12 hónapig) szükséges a dolgozók jelenléte, foglalkoztatása.

o A szentendrei múzeumban a zárvatartási időszak alatt a Vállakozó a gondnoki teendőket maga is elláthatja. E feladatok ellátása nem igényel állandó jelenlétet a múzeumban.

Gondnoki feladatok az üzemeltetésen belül:

o a feladatok része a BKV Zrt. részéről érkező egyéb, ad hoc jellegű, azonnali intézkedést igénylő és a közintézményi üzemeltetés érdekében felmerülő feladatok ellátása,

o a feladatok része balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi teendők ellátása (egész évben).

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki diszpozíció és az ajánlati árak táblázata (Útmutató 1. számú melléklete) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az M2. alkalmassági követelményben meghatározott, a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalatáról (0 - 48 hónap) és ennek alátámasztásáról, vagy a többlettapasztalat hiányáról (benyújtása 0 hónap tapasztalat esetén is kötelező) szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania az útmutatóban részletezett nyilatkozatot.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

- legkésőbb a keretszerződés megkötéséig rendelkezni fog legalább 4 fő (2 fő/múzeum) szakemberrel, akik pénztárkezeléshez szükséges végzettséggel rendelkeznek, és nyertessége esetén vállalja, hogy az előírt szakemberekkel a teljesítés alatt folyamatosan rendelkezni fog,

- a teljesítés során a vonatkozó szabványokat, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásokat betartja.

- legalább 12 hónap jótállási időt vállal.

- a jótállás keretébe tartozó hiba elhárítását 2 munkanapon belül megkezdi.

- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

- amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

- az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;

- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;

- kisadózó vállalkozásnak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Teljesítésbe bevonni kívánt M2 alkalmassági követelmény körében meghatározott 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalata (0 - 48 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő következő szempontok szerint történik. Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont: Teljesítésbe bevonni kívánt M2 alkalmassági követelmény körében meghatározott 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalata (0 - 48 hónap) esetén egyenes arányosítás

2. szempont: Ajánlati összár (ÁFA nélkül; Ft/12 hónap/év és Ft/7 hónap/év és Ft/5 hónap/év) esetén fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár alacsonyabb.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 051-133184
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: T-251/21.
Bezeichnung des Auftrags:

BKV Zrt. múzeumainak üzemeltetése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/06/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Kazi L-Mix Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 23379176213
Postanschrift: Szatmári Utca 42/a
Ort: Szentendre
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 2000
Land: Ungarn
E-Mail: kazilaszlo@freemail.hu
Telefon: +36 209365489
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 146 400 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 158 203 988.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022