Dienstleistungen - 336090-2022

22/06/2022    S119

Magyarország-Budapest: Gondnoki szolgáltatások

2022/S 119-336090

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási Dóra Mária
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Városi vasúti, villamos, trolibusz vagy autóbusz szolgáltatások
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BKV Zrt. múzeumainak üzemeltetése

Hivatkozási szám: EKR000274212022
II.1.2)Fő CPV-kód
98341140 Gondnoki szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában (Budapest, Deák tér, aluljáró) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása /12 hónap/év/.

A BKV Zrt. Városi Tömegközlekedési Múzeumában (2000 Szentendre, Dózsa György út) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása és csak gondnoki feladatok ellátása:

- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok - 7 hónap/év,

- csak gondnoki feladatok - 5 hónap/év,

A részletezést a közbeszerzési útmutató 1. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) valamint a Műszaki diszpozíció tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 158 203 988.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
92500000 Könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatások
92521000 Múzeumi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

1052 Budapest, Deák tér, aluljáró és

2000 Szentendre, Dózsa György út 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása, valamint a BKV Zrt. szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumában üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok és csak gondnoki feladatok ellátása, vállalkozási keretszerződés keretében. A részletezést a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki diszpozíció tartalmazza.

A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre.

Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.

Teljes mennyiség (tájékoztató jelleggel):

Múzeumok nagysága: Deák téri Földalatti Vasúti Múzeum mérete: kb. 350 m2 kiállítótér és kb. 110 m2 egyéb helyiség. Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum mérete: kb. 2000 m2 szabadtéri, kb. 3000 m2 belső kiállítótér valamint 220 m2 egyéb helyiség.

A BKV Zrt. Deák téri Földalatti Vasúti Múzeumában (1052 Budapest, Deák tér, aluljáró) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása (minimum 4 fő), üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása /12 hónap/év az alábbiak szerint:

- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása a múzeum rendes nyitvatartási ideje alatt: egész évben hétfő kivételével naponta 10:00-17:00 óra között (Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint)

A BKV Zrt. Városi Tömegközlekedési Múzeumában (2000 Szentendre, Dózsa György út 3.) múzeumőrök és pénztárosok foglalkoztatása, üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása és csak gondnoki feladatok ellátása az alábbiak szerint:

- üzemeltetési (beleértve gondnoki) feladatok ellátása a múzeum nyitvatartási ideje alatt: április 1. - október 31. között, hétfő kivétel minden nap 10:00-17:00 óra között; minimum 7 fővel - 7 hónap/év (Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint),

- csak gondnoki feladatok ellátása a múzeum zárva tartása alatt: november 1 - március 31. között; - 5 hónap/év (Műszaki diszpozícióban foglaltak szerint).

Mindkét múzeumra érvényesen:

Fogalmak meghatározása:

Üzemeltetés fogalma: a Műszaki diszpozícióban részletezettek szerint, a múzeum kiszolgálása a múzeum nyitvatartási ideje alatt, így a nyitvatartással szorosan összefüggő feladatok ellátása, különösen: nyitás és zárás, látogatók fogadása, jegyárusítás (és kapcsolódó pénztárosi teendők) azzal, hogy az üzemeltetésbe beletartozik a gondnoki feladatok ellátása (ennek fogalommeghatározását lásd lejjebb).

A szentendrei múzeum esetében az üzemeltetési feladatokhoz tartozik a járművek mozgatása is.

Gondnokság/gondnoki feladatok fogalma: jelen Műszaki diszpozícióban részletezettek szerint, alapvetően a múzeum állapotának, biztonságának, infrastruktúrájának működési felügyeletét jelentő feladatok ellátása, különösen a tulajdonos részéről érkező vagy egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok ellátása.

Üzemeltetési feladatok:

o A két múzeumban összesen minimum 11 fő foglalkoztatása biztosítja a két múzeum alapvető kiszolgálását:

# ebből legalább 4 fő pénztáros, (múzeumonként 2-2 fő) mindegyik pénztárosnak rendelkeznie kell a pénztárosi teendők ellátáshoz szükséges végzettséggel,

# ebből legalább 1 főnek, legalább érettségi bizonyítvánnyal (végzettséggel) kell rendelkeznie, és legalább 12 hónapnyi - az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági feltételnek megfelelő - múzeumi gyakorlati tapasztalattal, aki tárlatvezetések tartására és interaktív csoportfoglalkozások vezetésére kijelölhető,

# és a további 7 fő pedig a múzeumőri és egyéb feladatokat látja el.

o Mindkét múzeumban a múzeumi nyitvatartási időszakban (azaz a szentendrei múzeumban 7 hónapig, a Deák téri múzeumban 12 hónapig) szükséges a dolgozók jelenléte, foglalkoztatása.

o A szentendrei múzeumban a zárvatartási időszak alatt a Vállakozó a gondnoki teendőket maga is elláthatja. E feladatok ellátása nem igényel állandó jelenlétet a múzeumban.

Gondnoki feladatok az üzemeltetésen belül:

o a feladatok része a BKV Zrt. részéről érkező egyéb, ad hoc jellegű, azonnali intézkedést igénylő és a közintézményi üzemeltetés érdekében felmerülő feladatok ellátása,

o a feladatok része balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi teendők ellátása (egész évben).

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki diszpozíció és az ajánlati árak táblázata (Útmutató 1. számú melléklete) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az M2. alkalmassági követelményben meghatározott, a teljesítésbe bevonni kívánt 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalatáról (0 - 48 hónap) és ennek alátámasztásáról, vagy a többlettapasztalat hiányáról (benyújtása 0 hónap tapasztalat esetén is kötelező) szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania az útmutatóban részletezett nyilatkozatot.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

- legkésőbb a keretszerződés megkötéséig rendelkezni fog legalább 4 fő (2 fő/múzeum) szakemberrel, akik pénztárkezeléshez szükséges végzettséggel rendelkeznek, és nyertessége esetén vállalja, hogy az előírt szakemberekkel a teljesítés alatt folyamatosan rendelkezni fog,

- a teljesítés során a vonatkozó szabványokat, valamint a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásokat betartja.

- legalább 12 hónap jótállási időt vállal.

- a jótállás keretébe tartozó hiba elhárítását 2 munkanapon belül megkezdi.

- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

- amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

- az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette;

- az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;

- kisadózó vállalkozásnak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésbe bevonni kívánt M2 alkalmassági követelmény körében meghatározott 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalata (0 - 48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az értékelés a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő következő szempontok szerint történik. Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. szempont: Teljesítésbe bevonni kívánt M2 alkalmassági követelmény körében meghatározott 1 fő szakember múzeumi többlettapasztalata (0 - 48 hónap) esetén egyenes arányosítás

2. szempont: Ajánlati összár (ÁFA nélkül; Ft/12 hónap/év és Ft/7 hónap/év és Ft/5 hónap/év) esetén fordított arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár alacsonyabb.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 051-133184
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: T-251/21.
Elnevezés:

BKV Zrt. múzeumainak üzemeltetése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/06/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kazi L-Mix Kft.
Nemzeti azonosító szám: 23379176213
Postai cím: Szatmári Utca 42/a
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: kazilaszlo@freemail.hu
Telefon: +36 209365489
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 146 400 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 158 203 988.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/06/2022