Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jau galima registruotis į 2023 m. gruodžio 14 d. vyksiantį pakartotiniams TED duomenų naudotojams skirtą 4-ąjį seminarą

Prekės - 336144-2019

17/07/2019    S136

Lenkija-Katowice: Chemijos produktai

2019/S 136-336144

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 103-250408)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: PL22A
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Joanna Musiatowicz-Wałach
El. paštas: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Telefonas: +48 7161484
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. (nr grupy 286-3)

Nuorodos numeris: 701902614
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24000000 Chemijos produktai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/07/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 103-250408

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 17/07/2019
Vietos laikas: 07:45
Turi būti:
Data: 02/08/2019
Vietos laikas: 07:45
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 14/09/2019
Turi būti:
Data: 30/09/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 17/07/2019
Vietos laikas: 08:00
Turi būti:
Data: 02/08/2019
Vietos laikas: 08:00
VII.2)Kita papildoma informacija: