Dienstleistungen - 336167-2022

22/06/2022    S119

Sverige-Växjö: Tjänster i naturreservat

2022/S 119-336167

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN
Nationellt registreringsnummer: 202100-2296
Ort: VÄXJÖ
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 35186
Land: Sverige
Kontaktperson: Benny Jönsson
E-post: benny.g.jonsson@lansstyrelsen.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Skötselåtgärder i reservat

Referensnummer: 512-7172-2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92533000 Tjänster i naturreservat
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal för olika åtgärder som rör förvaltningen av länets skyddade natur.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111220 Röjning av ris och buskar
45342000 Uppförande av stängsel
77211400 Trädfällning
77310000 Plantering och skötsel av grönområden
77312000 Ogräsröjning
77314000 Markskötsel
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal för olika åtgärder som rör förvaltningen av länets skyddade natur.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 020-047947
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Beståndsvård i Blekinge AB
Nationellt registreringsnummer: 556390-6527
Postadress: Norra Ljungsjömålavägen 181
Ort: Asarum
Nuts-kod: SE221 Blekinge län
Postnummer: 374 92
Land: Sverige
E-post: jan@bestv.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Jonatan Persson
Nationellt registreringsnummer: 880210-6651
Postadress: Rösås 5
Ort: Lammhult
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 363 94
Land: Sverige
E-post: jonatan.landskapsvard@gmail.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: JMR Natur
Nationellt registreringsnummer: 840711-4134
Postadress: Bösakulla 3228A
Ort: Glimåkra
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 28994
Land: Sverige
E-post: info@jmrnatur.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Farmartjänst Älmhult Eko för
Nationellt registreringsnummer: 769616-4271
Postadress: Box 52
Ort: Älmhult
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 34321
Land: Sverige
E-post: almhult@farmartjanst.se
Internetadress: http://www.farmartjanst.se/almhult
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Viridis & Terra Naturvård och Trädgård
Nationellt registreringsnummer: 969782-0703
Postadress: Blackamåla 105
Ort: Långasjö
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 361 95
Land: Sverige
E-post: viridisterrahb@gmail.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Peter Börjessons Skogstjänst i Halmstad AB
Nationellt registreringsnummer: 556882-7504
Postadress: Ängdalagatan 11
Ort: HALMSTAD
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 30230
Land: Sverige
E-post: peter.borjesson@gmx.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Alfa skogsservice
Nationellt registreringsnummer: 556838-9133
Postadress: Ammer 177
Ort: Hammarstrand
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 84070
Land: Sverige
E-post: erik@alfaskog.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: BiKa Schakt AB
Nationellt registreringsnummer: 556748-0685
Postadress: Gökvägen 23
Ort: Växjö
Nuts-kod: SE212 Kronobergs län
Postnummer: 352 42
Land: Sverige
E-post: bikaschakt@me.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Växjö
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2022