A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 336174-2020

17/07/2020    S137

Magyarország-Budapest: Gyalogoshíd építése

2020/S 137-336174

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dunakiliti jobb parti ártéri híd, kp. út építése

Hivatkozási szám: EKR001612912019
II.1.2)Fő CPV-kód
45221113 Gyalogoshíd építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dunakiliti – Dobrohošt’ (Doborgaz) gyalogos-kerékpáros Duna-híd kiépítése a hozzá vezető szakaszokkal, műtárgyakkal fejlesztés keretében a magyar oldali megközelítő út és ártéri híd kivitelezése

A létesítmény magyar oldali műtárgyai:

— jobb parti megközelítő út (vegyes forgalmú út 0+000 – 0+125 km és kerékpárút 0+125 – 0+495,65 km) a duzzasztómű és a híd között 495,65 m hosszban

— Doborgaz és Dunakiliti közötti gyalogos és kerékpáros jobb parti Duna-ártéri híd:

A híd egyenes tengelyű, 5 nyílású, az 1. jelű hídfője síkalapozású, többi támasza cölöpalapozású. A 128 m összfesztávú híd támaszainak kiosztása az átvezetett út szelvényezésének irányába a magyar oldali jobb part felől: 20,5 m+3 x 27,0 m+26,5 m. (Az ártéri híd és a szlovák fél által megvalósítandó mederhíd közös pillérrel rendelkezik.) A felszerkezet hossza: 129,17 m, a híd teljes hossza 137,20 m. A felszerkezet nyílásonként 3-3 db előre gyártott előfeszített vasbeton hídgerendából készül, helyszíni vasbeton pályalemezzel. A híd teljes szélessége 4,9 m, szegélyek közötti 4,0 m hasznos szélességgel. A jobb parti ártéri híd utolsó támasza az ártéri és a mederhíd közötti közös (’6’ jelű) pillér, amely a mederhídhoz tartozik, nem része az ajánlathoz kiadott kiviteli tervnek, a Mederhíd tenderdokumentációjában szerepel, a szlovák fél fog közbeszerzést kiírni a kivitelezésére. Ennek okán a kivitelezés megkezdése előtt Vállalkozó köteles felvenni a kapcsolatot a Szlovák féllel (Vodohospodarska Vystavba s.p.) és kivitelezési ütemezési folyamatot elvégezni.

— Az építési helyszínt kizárólag a duzzasztóművön keresztül lehet megközelíteni. Ezen az úton két nagyobb műtárgy található (Görgetegi Duna-ág, Szigeti Duna-ág), amelyek állapotát teljeskörűen felül kell vizsgálni és amennyiben szükséges a műtárgyak megerősítését, felújító munkáit a kivitelezés megkezdése előtt el kell végezni. A felülvizsgálatot a kivitelezést követően meg kell ismételni és a kivitelezés, szállítóútként való igénybevétel okozta esetleges állagromlást helyre kell állítani,

— A duzzasztómű területén két független építési projekt is folyamatban van. Az ÉDUVIZIG tájékoztatása alapján az alábbi projektek vannak folyamatban:

— „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002), melyben a Duzzasztómű teljes körű felújítása, korszerűsítése történik meg. Várható befejezési ideje: 2021. szeptember 30.,

— A „Dunakiliti Duzzasztómű járulékos kisvízerőművének építése” című projekt. Várható befejezési ideje: 2020. május 20.,

— A kivitelezés megkezdése előtt Vállalkozó köteles felvenni a kapcsolatot az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal (a továbbiakban ÉDUVIZIG) és a folyamatban levő kivitelezési feladatok ütemezésével, a munkaterület megközelítésével/organizációjával kapcsolatosan egyeztetni. A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 621 430 948.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112700 Tereprendezési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45233123 Alárendelt út építése
45233162 Kerékpárút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Győr-Moson-Sopron Megye, Dunakiliti

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A létesítmény magyar oldali műtárgyai:

— jobb parti megközelítő út (vegyes forgalmú út 0+000 – 0+125 km és kerékpárút 0+125 – 0+495,65 km) a duzzasztómű és a híd között 495,65 m hosszban

— Doborgaz és Dunakiliti közötti gyalogos és kerékpáros jobb parti Duna-ártéri híd:

A híd egyenes tengelyű, 5 nyílású, az 1. jelű hídfője síkalapozású, többi támasza cölöpalapozású. A 128 m összfesztávú híd támaszainak kiosztása az átvezetett út szelvényezésének irányába a magyar oldali jobb part felől: 20,5 m+3 x 27,0 m+26,5 m. (Az ártéri híd és a szlovák fél által megvalósítandó mederhíd közös pillérrel rendelkezik.)

A felszerkezet hossza: 129,17 m, a híd teljes hossza 137,20 m. A felszerkezet nyílásonként 3-3 db előre gyártott előfeszített vasbeton hídgerendából készül, helyszíni vasbeton pályalemezzel. A híd teljes szélessége 4,9 m, szegélyek közötti 4,0 m hasznos szélességgel.

A jobb parti ártéri híd utolsó támasza az ártéri és a mederhíd közötti közös (’6’ jelű) pillér, amely a mederhídhoz tartozik, nem része az ajánlathoz kiadott kiviteli tervnek, a Mederhíd tenderdokumentációjában szerepel, a szlovák fél fog közbeszerzést kiírni a kivitelezésére. Ennek okán a kivitelezés megkezdése előtt Vállalkozó köteles felvenni a kapcsolatot a Szlovák féllel (Vodohospodarska Vystavba s.p.) és kivitelezési ütemezési folyamatot elvégezni.

— Az építési helyszínt kizárólag a duzzasztóművön keresztül lehet megközelíteni. Ezen az úton két nagyobb műtárgy található (Görgetegi Duna-ág, Szigeti Duna-ág), amelyek állapotát teljeskörűen felül kell vizsgálni és amennyiben szükséges a műtárgyak megerősítését, felújító munkáit a kivitelezés megkezdése előtt el kell végezni. A felülvizsgálatot a kivitelezést követően meg kell ismételni és a kivitelezés, szállítóútként való igénybevétel okozta esetleges állagromlást helyre kell állítani,

— A duzzasztómű területén két független építési projekt is folyamatban van. Az ÉDUVIZIG tájékoztatása alapján az alábbi projektek vannak folyamatban:

— „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002), melyben a Duzzasztómű teljes körű felújítása, korszerűsítése történik meg. Várható befejezési ideje: 2021. szeptember 30.,

— A „Dunakiliti Duzzasztómű járulékos kisvízerőművének építése” című projekt. Várható befejezési ideje: 2020. május 20.,

— A kivitelezés megkezdése előtt Vállalkozó köteles felvenni a kapcsolatot az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal (a továbbiakban ÉDUVIZIG) és a folyamatban levő kivitelezési feladatok ütemezésével, a munkaterület megközelítésével/organizációjával kapcsolatosan egyeztetni.

A feladat részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban a közbeszerzési dokumentumokban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AF III.1.3) M.2.1) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) M.2.2) szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv.-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min. 0, max. 36 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A finanszírozás forrása: INTERREG + hazai társfinanszírozás (85 + 15 %)

II.2.14)További információk

AK nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, a beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges. A kivitelezést egységes tervek alapján kell megvalósítani, a közös gyalogos - kerékpárút kivitelezése nem bontható részekre. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 002-001012
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Dunakiliti jobb parti ártéri híd, kp. út építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/07/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 621 430 948.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma:

1. STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, (MAGYARORSZÁG 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2., adószáma: 11705053444

2. A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., adószáma: 24857538244

3. Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1113 Budapest, Bocskai út 73., adószáma: 26090575243

4. Egomax Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 2113 Erdőkertes, Mária utca 6., adószáma: 13823894213

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/07/2020