Dienstleistungen - 336253-2022

22/06/2022    S119

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 119-336253

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 105-293582)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Postanschrift: Al. J. Piłsudskiego 60
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-335
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Barbara Chodakowska
E-Mail: bzp@um.jastrzebie.pl
Telefon: +48 324785133
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.40.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Zamówienie obejmuje:

a) Odbieranie, transportowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz dodatkowo z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) oraz z aptek i ogólnodostępnych punktów zbiórki usytuowanych na terenie miasta,

b) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady, surowce wtórne wraz z ich konserwacją, myciem i dezynfekcją, a także w worki z tworzywa sztucznego,

c) prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Szczegółowy zakres zadania ujęto w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 105-293582

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 28/06/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 12/07/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 25/10/2022
muss es heißen:
Tag: 08/11/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 28/06/2022
Ortszeit: 11:15
muss es heißen:
Tag: 12/07/2022
Ortszeit: 11:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: