Dienstleistungen - 336269-2022

22/06/2022    S119

Polen-Rybnik: Dienstleistungen für medizinische Abfälle

2022/S 119-336269

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 108-305342)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Nationale Identifikationsnummer: 272780323
Postanschrift: ul. Energetyków 46
Ort: Rybnik
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Krakówka (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291287, Jolanta Olszak (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291278, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00
E-Mail: zp@szpital.rybnik.pl
Telefon: +48 324291226/87/88
Fax: +48 324291225
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpital.rybnik.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.rybnik

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: TAG-225-PN/61-2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90524000 Dienstleistungen für medizinische Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratki, odpadami w postaci zużytego węgla aktywnego oraz w postaci nasyconych lub zużytych żywic jonowymiennych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji (komplet załączników stanowiących charakterystykę przedmiotu zamówienia oraz podstawę wyliczenia ceny ofertowej), złożony z następujących części: 1.1 Formularz cenowy dla pakietu nr 1 oraz 2, 1.A Opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 oraz 2, 1.B Polityka ochrony środowiska w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, 1.C Usytuowanie boksów na odpady na terenie szpitala wraz ze schematem komunikacji zewnętrznej – dotyczy pakietu nr 1

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 108-305342

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.14
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 20 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezp.należytego wykon. umowy w wys.3% ceny oferty.

muss es heißen:

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji warunków zamówienia.

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz ustawie Pzp w wysokości: 20 000,00 PLN.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezp.należytego wykon. umowy w wys.1% ceny oferty.

Abschnitt Nummer: II.2.14
Los-Nr.: 2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium tytułem zabezpieczenia oferty w pakiecie nr 2

Zamawiający wymaga wniesienia zabezp.należytego wykon. umowy w wys.3% ceny oferty.

muss es heißen:

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium tytułem zabezpieczenia oferty w pakiecie nr 2

Zamawiający wymaga wniesienia zabezp.należytego wykon. umowy w wys.1% ceny oferty.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 16/09/2022
muss es heißen:
Tag: 24/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: