Supplies - 336327-2020

17/07/2020    S137

Poland-Warsaw: Antiseptics and disinfectants

2020/S 137-336327

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postal address: ul. Banacha 1a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-097
Country: Poland
Contact person: Beata Przybysz
E-mail: zp@uckwum.pl
Telephone: +48 22/599-17-03
Fax: +48 22/599-17-04

Internet address(es):

Main address: http://uckwum.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa preparatów do czyszczenia, dezynfekcji aparatów do hemodializ i hemofiltracji do trzech lokalizacji UCK WUM, DZPUCK.262.071.2020

Reference number: DZPUCK.262.071.2020
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa preparatów do czyszczenia, dezynfekcji aparatów do hemodializ i hemofiltracji do trzech lokalizacji UCK WUM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1: Środki czyszczące i dezynfekujące

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Apteka UCK WUM DSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie;

Apteka UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza 1;

Apteka UCK WUM SKDJ przy ul. Lindleya 4.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czyszczących i dezynfekujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 300,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2: Środki czyszczące i dezynfekujące

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Apteka UCK WUM DSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie;

Apteka UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza 1;

Apteka UCK WUM SKDJ przy ul. Lindleya 4.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czyszczących i dezynfekujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3: Środki czyszczące i dezynfekujące

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Apteka UCK WUM DSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie;

Apteka UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza 1;

Apteka UCK WUM SKDJ przy ul. Lindleya 4.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czyszczących i dezynfekujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4: Ładunki czyszczące

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Apteka UCK WUM DSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie;

Apteka UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza 1;

Apteka UCK WUM SKDJ przy ul. Lindleya 4.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ładunków czyszczących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 80,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5: Środki czyszczące i dezynfekujące

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Apteka UCK WUM DSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie;

Apteka UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza 1;

Apteka UCK WUM SKDJ przy ul. Lindleya 4.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czyszczących i dezynfekujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 6: Środki czyszczące i dezynfekujące

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Apteka UCK WUM DSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie;

Apteka UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza 1;

Apteka UCK WUM SKDJ przy ul. Lindleya 4.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czyszczących i dezynfekujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 7: Środki czyszczące i dezynfekujące

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Apteka UCK WUM DSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie;

Apteka UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza 1;

Apteka UCK WUM SKDJ przy ul. Lindleya 4.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czyszczących i dezynfekujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 8: Środki czyszczące i dezynfekujące

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Apteka UCK WUM DSK przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie;

Apteka UCK WUM CSK przy ul. Nielubowicza 1;

Apteka UCK WUM SKDJ przy ul. Lindleya 4.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czyszczących i dezynfekujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ – rozdział XII.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie określonym w § 9 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/08/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/08/2020
Local time: 11:30
Place:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dział Zamówień Publicznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok B, POLSKA

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Przez miesiąc wskazany w sekcji IV.2.6 Zamawiający rozumie 30 dni.

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający stosuje art. 24 aa ust. 1 ustawy.

Na wezwanie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć:

— w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VII ust. 3 pkt 1 SIWZ,

— w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty określone w rozdziale VII ust. 3, pkt 2 SIWZ.

Dokumenty w języku obcym składane są z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego Przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UCK WUM, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Inspektorem ochrony danych w UCK WUM jest pani Joanna Gajowska – e-mail: iod@uckwum.pl

2. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego administrator przetwarza dane osobowe w postaci min. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji oraz innych danych wymaganych do wskazania w ramach przetargu.

Administrator przetwarza dane, które dotyczyć osób fizycznych:

— pozyskiwane bezpośrednio od osób fizycznych, których one dotyczą,

— od innych podmiotów np. w imieniu których osoby te działają,

— od innych podmiotów, np. które wskazują dane osobowe w treści przekazywanych dokumentów i ofert. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest jednoczenie wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, warunkującym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

5. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz ograniczeniami wynikającymi z ustawy Pzp;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1, lit. c RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XXIII SIWZ.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/07/2020