Dienstleistungen - 336344-2022

22/06/2022    S119

România-Reșița: Servicii de transport rutier public

2022/S 119-336344

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 140-344713)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL CARAS-SEVERIN
Număr naţional de înregistrare: 3227890
Adresă: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 1
Localitate: Resita
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 320084
Țară: România
Persoană de contact: FLAVIUS FISTEA
E-mail: cjcs@cjcs.ro
Telefon: +4 0255216247
Fax: +4 0255216247
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjcs.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.cjcs.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Delegarea gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Caras - Severin

Număr de referinţă: 3227890/2020/P1
II.1.2)Cod CPV principal
60112000 Servicii de transport rutier public
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Delegarea gestiunii serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Caras - Severin

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 140-344713

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.14
În loc de:

Durata contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Caras - Severin va fi de minimum 5 (cinci) ani.

A se citi:

Durata contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate va fi de max. 10 (zece) ani.

VII.2)Alte informații suplimentare:

.