Leveringen - 336353-2019

TITitelPolen-Warschau: Raamovereenkomst voor de levering van hartslagdetectoren voor grenscontroles
NDDocumentnummer336353-2019
PDPublicatiedatum18/07/2019
OJPB S137
TWPlaatsWARSCHAU
AUNaam aanbestedende dienstFrontex
OLOriginele taalEN
HDHeadingAgentschappen - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure
CYLandPL
AAType aanbestedende dienst5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU InstitutionAgentschappen
DSDocument verzonden11/07/2019
DTUiterste datum20/08/2019
NCOpdracht2 - Leveringen
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria1 - Laagste prijs
PCCPV-code35120000 - Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
RCNUTS-codePL911
IAInternetadres (URL)http://www.frontex.europa.eu
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU