Tjänster - 336356-2019

18/07/2019    S137    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Nederländerna-Amsterdam: Städning, avfallshantering och andra tillhörande tjänster

2019/S 137-336356

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: PO Box 71010
Ort: Amsterdam
Nuts-kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Postnummer: 1008 BA
Land: Nederländerna
E-post: EMA.2019.05.DED@ema.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ema.europa.eu/

Upphandlarprofil: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5158
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städning, avfallshantering och andra tillhörande tjänster

Referensnummer: EMA/2019/05/DED
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000 Städning och renhållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Myndigheten önskar anlita en lämplig och erfaren uppdragstagare för tillhandahållande av daglig kontorsstädning, avfallshantering och andra tillhörande tjänster såsom städtjänster vid behov och skadedjursbekämpning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911200 Städning av byggnader
90911300 Fönsterputsning
90918000 Rengöring av avfallsbehållare
90919200 Kontorsstädning
90922000 Bekämpning av skadedjur och skadeinsekter
90510000 Avfallshantering
90620000 Snöröjning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL1 NOORD-NEDERLAND
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

NEDERLÄNDERNA.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Myndigheten önskar anlita en lämplig och erfaren uppdragstagare för tillhandahållande av daglig kontorsstädning, avfallshantering och andra tillhörande tjänster såsom städtjänster vid behov och skadedjursbekämpning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kommer att ha en inledande löptid på 2 år, med möjlighet till förlängning med 2 perioder om 12 månader vardera. Således kommer kontraktet att ha en maximal löptid på 4 år (2+1+1).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 20/08/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/08/2019
Lokal tid: 10:30
Plats:

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Orlyplein 24

1043 DP Amsterdam

NEDERLÄNDERNA.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen i punkt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: PO Box 71010
Ort: Amsterdam
Postnummer: 1008 BA
Land: Nederländerna
E-post: info@ema.europa.eu
Telefon: +31 88786000

Internetadress: http://www.ema.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/07/2019