Lieferungen - 33637-2022

21/01/2022    S15

Polen-Krakau: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

2022/S 015-033637

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 236-621198)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Jagielloński
Nationale Identifikationsnummer: 6750002236
Postanschrift: ul. Gołębia 24
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-007
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Poniewierska
E-Mail: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Telefon: +48 126633916
Fax: +48 126633914
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.uj.edu.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://przetargi.uj.edu.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do badań procesów biomolekularnych oraz systemu do amplifikacji nukleinowych z detekcją real time PCR

Referenznummer der Bekanntmachung: 80.272.264.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej w postaci stanowiska do badań procesów biomolekularnych z wykorzystaniem techniki opartej na technologii zmiany fluorescencji indukowanej temperaturą i mikroskalowej termoforezy (MST) oraz zaawansowanej różnicowej fluorymetrii skaningowej (nanoDSF) oraz systemu do amplifikacji nukleinowych z detekcją real time PCR, dla Wydziału Chemii UJ, mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Gronostajowej 2, w podziale na dwie części: 1.1 CZĘŚĆ I – Stanowisko do badania procesów biomolekularnych z wykorzystaniem techniki opartej na technologii zmiany fluorescencji indukowanej temperaturą i mikroskalowej termoforezy (MST) oraz zaawansowanej różnicowej fluorymetrii skaningowej (nanoDSF); 1.2 CZĘŚĆ II – System do amplifikacji kwasów nukleinowych z detekcją real time PCR. Przedmiot zamówienia w obu CZĘŚCIACH obejmuje również szkolenie stanowiskowe pracowników zamawiającego w niezbędnym zakresie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/01/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 236-621198

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 07/01/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 02/02/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 07/01/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 02/02/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Celem zapewnienia przejrzystości postępowania i zapobieżenia ewentualnym wątpliwościom wykonawców, korzystając z prawa przysługującego na mocy postanowień art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; test jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zamawiający dokonał zmian treści SWZ.