Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 336371-2019

18/07/2019    S137

Belgia-Bryssel: Turturikyyhkyn (Streptopelia turtur) populaatiomallin ja adaptiivisen kannanhallinnan kehittäminen

2019/S 137-336371

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Environment
Postiosoite: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Markets Team
Sähköpostiosoite: env-tenders@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5189
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5189
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Turturikyyhkyn (Streptopelia turtur) populaatiomallin ja adaptiivisen kannanhallinnan kehittäminen

Viitenumero: ENV.D.3/SER/2019/0021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopassa esiintyvä turturikyyhky (Streptopelia turtur) on suojeltu lintudirektiivin (2009/147/EY) nojalla. Sen metsästys on sallittu kansallisen lainsäädännön perusteella kymmenessä EU:n jäsenmaassa. Metsästystä sallittaessa jäsenmaiden on taattava, että se on sopusoinnussa lintudirektiivin artiklojen 2 ja 7 vaatimusten kanssa. Uusi EU:n/kansainvälinen toimintasuunnitelma turturikyyhkyä varten (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/20181002%20Final_draft_European%20TurtleDove.pdf) hyväksyttiin toukokuussa 2018. Tämä toimintasuunnitelma määrittelee seuraavat kolme lajin pääuhkaa:

1) elinympäristöjen häviäminen,

2) laiton surmaaminen ja ansastus,

3) kannan säilyvyyden kannalta kestämättömät metsästysmäärät.

Tämän sopimuksen tarkoituksena on laatia adaptiivista kannanhallintaa tukeva metsästysmallisuunnitelma kutakin muuttoreittiä varten toimintasuunnitelman toimenpiteen 3.2.1 mukaisesti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90700000 Ympäristöön liittyvät palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

toimipaikan ulkopuolella.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite. Avoin tarjouskilpailu: sopimuksen kesto on 15 kuukautta ja arvo on 250 000 EUR.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 250 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 15
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

07 02 02 – monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen ja kumoaminen

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

valintaperusteet hankinta-asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

valintaperusteet hankinta-asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 013-025431
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/09/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/09/2019
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

Avenue de Beaulieu 9, 1160 Brussels, BELGIA, Salle E.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3) annettu tarjouskutsuasiakirjaa koskeva internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Varainhoitoasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046) I liitteen 11.1 kohdan e alakohdan nojalla sama hankintaviranomainen voi, kun kyseessä ovat sellaiset uudet palvelut tai rakennusurakat, jotka ovat alkuperäisen hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen tehdyn hankintasopimuksen perusteella talouden toimijalle uskottujen samankaltaisten palveluiden tai urakoiden toistoa, antaa ne saman talouden toimijan suoritettavaksi edellyttäen, että I liitteen 11.4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Tarjousasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3) mainitusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu tarjouskutsuasiakirjaa koskeva internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/07/2019