Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 336407-2022

22/06/2022    S119

Magyarország-Budapest: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2022/S 119-336407

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Eszter
E-mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125850
Fax: +36 14125515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nav.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fűtési berendezések karbantartása, javítása

Hivatkozási szám: EKR000741242018
II.1.2)Fő CPV-kód
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

3. Nyugat-Magyarországi ingatlanok

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45331110 Kazánszerelés
45333000 Gázkészülék szerelése
50800000 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el a megjelölt ingatlanokban üzemelő fűtési és meleg víz előállító berendezések és rendszerek karbantartását, gyorsszolgálati hibaelhárítását és eseti feladatok elvégzését.

1. Karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok

a) Tervszerű megelőző karbantartás (Fűtési rendszerek és használati meleg víz előállító rendszerek; gázérzékelők; légszennyezés mértéke éves bejelentés)

Tervszerű megelőző karbantartási feladatok alatt értendő nyertes Ajánlattevő azon tevékenysége, amely a meghatározott ingatlanokban található különböző rendszerek, gépek, berendezések folyamatos, biztonságos, zavartalan üzemeltetését szolgálja, azok élettartamát meghosszabbítja, állagmegóvását biztosítja. A feladat elvégzendő évente 2 alkalommal, a tavaszi leállást követően és az őszi beüzemelés előtt, illetve a gyártó által előírt ezen felüli karbantaráts. A gázérzékelők karbantartását évente 4 alkalommal szükséges elvégezni, ezen felül évente 1 alkalommal légszennyezési jegyzőkönyvet szükséges készíteni.

b) Gyorsszolgálati hibaelhárítás

Gyorsszolgálati hibaelhárítás az élet és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető váratlan, azonnali beavatkozást igénylő meghibásodások eseti kezelése.

2. Eseti feladatok elvégzése

Az eseti feladatok - a felmerülő igényeknek megfelelően - a NAV könyveiben nyilvántartott vagy bérelt épületekhez kapcsolódó, a dokumentáció tárgyát képező berendezéseken, gépeken és rendszereken végzett (felújításnak, vagy beruházásnak nem minősülő) minden olyan a tervszerű megelőző karbantartás és a gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott - szükség szerinti - munkák összessége, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működését szolgálja.

A közbeszerzési dokumentumokban részletesen leírt feladatokat az alábbi mennyiségben szükséges elvégezni:

- ingatlanok száma: 109 db

- berendezések száma: 165 db (ebből 100kW feletti teljesítménnyel rendelkező kazán 26 db)

- gázérzékelők száma: 8 db

- hőtermelő berendezések összteljesítménye (távfűtés nélkül): 5 384 kW

Keretösszeg: 58 815 000,-Ft + ÁFA/3 év.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 135-333318

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Rész száma: 3
Elnevezés:

3. Nyugat-Magyarországi ingatlanok

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
01/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Fax: +36 18779610
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 58 815 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás megkötésének dátuma: 2022.05.23.

A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/06/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45331110 Kazánszerelés
45333000 Gázkészülék szerelése
50800000 Különféle javítási és karbantartási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

A karakterkorlátozásra tekintettel a részletes helyszíneket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el a megjelölt ingatlanokban üzemelő fűtési és meleg víz előállító berendezések és rendszerek karbantartását, gyorsszolgálati hibaelhárítását és eseti feladatok elvégzését.

1. Karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok

a) Tervszerű megelőző karbantartás (Fűtési rendszerek és használati meleg víz előállító rendszerek; gázérzékelők; légszennyezés mértéke éves bejelentés)

Tervszerű megelőző karbantartási feladatok alatt értendő nyertes Ajánlattevő azon tevékenysége, amely a meghatározott ingatlanokban található különböző rendszerek, gépek, berendezések folyamatos, biztonságos, zavartalan üzemeltetését szolgálja, azok élettartamát meghosszabbítja, állagmegóvását biztosítja. A feladat elvégzendő évente 2 alkalommal, a tavaszi leállást követően és az őszi beüzemelés előtt, illetve a gyártó által előírt ezen felüli karbantaráts. A gázérzékelők karbantartását évente 4 alkalommal szükséges elvégezni, ezen felül évente 1 alkalommal légszennyezési jegyzőkönyvet szükséges készíteni.

b) Gyorsszolgálati hibaelhárítás

Gyorsszolgálati hibaelhárítás az élet és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető váratlan, azonnali beavatkozást igénylő meghibásodások eseti kezelése.

2. Eseti feladatok elvégzése

Az eseti feladatok - a felmerülő igényeknek megfelelően - a NAV könyveiben nyilvántartott vagy bérelt épületekhez kapcsolódó, a dokumentáció tárgyát képező berendezéseken, gépeken és rendszereken végzett (felújításnak, vagy beruházásnak nem minősülő) minden olyan a tervszerű megelőző karbantartás és a gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott - szükség szerinti - munkák összessége, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működését szolgálja.

A közbeszerzési dokumentumokban részletesen leírt feladatokat az alábbi mennyiségben szükséges elvégezni:

- ingatlanok száma: 109 db

- berendezések száma: 165 db (ebből 100kW feletti teljesítménnyel rendelkező kazán 26 db)

- gázérzékelők száma: 8 db

- hőtermelő berendezések összteljesítménye (távfűtés nélkül): 5 384 kW

Keretösszeg: 58 815 000,-Ft + ÁFA/3 év.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 36
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 86 894 221.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63484135
Postai cím: Szkalka Köz 1.
Város: Komlóska
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3937
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Fax: +36 18779610
Internetcím: http://www.bnref.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Az alapszerződés IV/2. pontjában meghatározott keretösszeg nettó 86 894 221 Ft keretösszegre módosul.

A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontján alapul, miszerint az alapszerződés módosítható az ott meghatározott feltételek együttes fennállása esetén, amely feltételek jelen esetben az alábbiak szerint teljesülnek:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyeket a Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, hiszen a folyamatos veszélyhelyzet által generált áremelkedések mértéke, továbbá a meghibásodások jellege és előfordulásuk gyakorisága csak a szerződéskötést követően, a teljesítés során vált ismertté,

cb) a módosítás nem változtatja meg az alapszerződés általános jellegét, mivel sem az elvégzendő feladatok tartalma, sem a teljesítéssel létrehozandó eredmény nem változik,

cc) az ellenérték növekedése nem éri el az alapszerződés értékének 50%-át.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Az alapszerződésben meghatározott keretösszeg a tervezettnél nagyobb mértékben és ütemben került felhasználásra, melyet az alapszerződés hatálybalépésétől eltelt szerződéses időtartam alatt bekövetkezett alábbi körülmények indokolnak.

Az alapszerződés megkötését követően elterjedt COVID-19 járvány okozta gazdasági válság, illetve a válság hatására keletkezett akadályozó körülmények az alapszerződés teljesítése során folyamatosan változtak, azok konkrét hatásait rövid időszakokra sem lehetett előre kiszámítani.

A kialakult gazdasági helyzetben az alkatrészek és alapanyagok árai a recesszió generálta nyersanyaghiány, illetve az építőipari áremelkedések okán - különös tekintettel a szállítási költségek megemelkedésének árfelhajtó hatására - jelentős mértékben drágultak. A világméretű gazdasági, üzemleállási, logisztikai és szállítási problémák begyűrűzése az Európai Unió országaiba olyan mértéket ölt, hogy az alapanyagok és alkatrészek árai még tovább emelkednek.

Az Oroszország és Ukrajna között jelenleg fennálló háborús helyzet a pénz- és az árupiacokon fejti ki azonnali hatását, az energia- és üzemanyagárak soha nem látott mértékben emelkednek, a bevezetett gazdasági szankciók hatására folyamatosan emelkedik az infláció, melyek további árfelhajtó hatással bírnak.

Fenti eseményeket és azok hatásait a szerződéskötést megelőzően egyáltalán nem lehetett előre látni, így azokkal kalkulálni sem lehetett.

Mindezek mellett az alapszerződés hatálya alá tartozó berendezések életkorára és műszaki állapotára tekintettel - a folyamatos karbantartások ellenére - a tervezettnél gyakrabban került sor eseti hibajavításra és ezen belül főalkatrész cserére.

Fentiekre tekintettel a hibajavítások költségei a rendelkezésre álló keretösszeg terhére az előre kalkulált összegnél - mind a gyakoriság, mind az árfelhajtó tényezők hatására keletkezett nagymértékű áremelkedések okán - jóval nagyobb mértékben kerültek elszámolásra.

Az alapszerződés hatálya alá tartozó berendezések folyamatos működőképességének fenntartását célzó 2022. évi I. féléves karbantartások és javítások elvégzése, és ezáltal az épületek szabályszerű működésének biztosítása érdekében a keretösszeg megemelése a szerződésmódosításban foglaltak szerint indokolt.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 58 815 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 86 894 221.00 HUF