Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 336407-2022

22/06/2022    S119

Ungarn-Budapest: Reparatur- und Wartungsdienste

2022/S 119-336407

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_23305041
Postanschrift: Széchenyi Utca 2
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Balogh Eszter
E-Mail: ki.kkozb@nav.gov.hu
Telefon: +36 14125850
Fax: +36 14125515
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nav.gov.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Fűtési berendezések karbantartása, javítása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000741242018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

3. Nyugat-Magyarországi ingatlanok

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331110 Installation von Kesseln
45333000 Installation von Gasanlagen
50800000 Diverse Reparatur- und Wartungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU2 Dunántúl
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 135-333318

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

3. Nyugat-Magyarországi ingatlanok

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU2 Dunántúl
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől az alábbiakban ismertetésre kerülő műszaki elvárások mentén várja el a megjelölt ingatlanokban üzemelő fűtési és meleg víz előállító berendezések és rendszerek karbantartását, gyorsszolgálati hibaelhárítását és eseti feladatok elvégzését.

1. Karbantartási szolgáltatás keretében végzendő feladatok

a) Tervszerű megelőző karbantartás (Fűtési rendszerek és használati meleg víz előállító rendszerek; gázérzékelők; légszennyezés mértéke éves bejelentés)

Tervszerű megelőző karbantartási feladatok alatt értendő nyertes Ajánlattevő azon tevékenysége, amely a meghatározott ingatlanokban található különböző rendszerek, gépek, berendezések folyamatos, biztonságos, zavartalan üzemeltetését szolgálja, azok élettartamát meghosszabbítja, állagmegóvását biztosítja. A feladat elvégzendő évente 2 alkalommal, a tavaszi leállást követően és az őszi beüzemelés előtt, illetve a gyártó által előírt ezen felüli karbantaráts. A gázérzékelők karbantartását évente 4 alkalommal szükséges elvégezni, ezen felül évente 1 alkalommal légszennyezési jegyzőkönyvet szükséges készíteni.

b) Gyorsszolgálati hibaelhárítás

Gyorsszolgálati hibaelhárítás az élet és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető váratlan, azonnali beavatkozást igénylő meghibásodások eseti kezelése.

2. Eseti feladatok elvégzése

Az eseti feladatok - a felmerülő igényeknek megfelelően - a NAV könyveiben nyilvántartott vagy bérelt épületekhez kapcsolódó, a dokumentáció tárgyát képező berendezéseken, gépeken és rendszereken végzett (felújításnak, vagy beruházásnak nem minősülő) minden olyan a tervszerű megelőző karbantartás és a gyorsszolgálati hibajavítás hatálya alá nem tartozó, tervezett, illetve előre nem látott - szükség szerinti - munkák összessége, amelyek megrendelése szükséges és célszerű annak biztosítására, hogy az épület minden műszaki berendezése a létesítmény folyamatos, zavartalan, biztonságos, rendeltetésszerű, kifogástalan működését szolgálja.

A közbeszerzési dokumentumokban részletesen leírt feladatokat az alábbi mennyiségben szükséges elvégezni:

- ingatlanok száma: 109 db

- berendezések száma: 165 db (ebből 100kW feletti teljesítménnyel rendelkező kazán 26 db)

- gázérzékelők száma: 8 db

- hőtermelő berendezések összteljesítménye (távfűtés nélkül): 5 384 kW

Keretösszeg: 58 815 000,-Ft + ÁFA/3 év.

Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 86 894 221.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_63484135
Postanschrift: Szkalka Köz 1.
Ort: Komlóska
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 3937
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Fax: +36 18779610
Internet-Adresse: http://www.bnref.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Az alapszerződésben meghatározott keretösszeg a tervezettnél nagyobb mértékben és ütemben került felhasználásra, melyet az alapszerződés hatálybalépésétől eltelt szerződéses időtartam alatt bekövetkezett alábbi körülmények indokolnak.

Az alapszerződés megkötését követően elterjedt COVID-19 járvány okozta gazdasági válság, illetve a válság hatására keletkezett akadályozó körülmények az alapszerződés teljesítése során folyamatosan változtak, azok konkrét hatásait rövid időszakokra sem lehetett előre kiszámítani.

A kialakult gazdasági helyzetben az alkatrészek és alapanyagok árai a recesszió generálta nyersanyaghiány, illetve az építőipari áremelkedések okán - különös tekintettel a szállítási költségek megemelkedésének árfelhajtó hatására - jelentős mértékben drágultak. A világméretű gazdasági, üzemleállási, logisztikai és szállítási problémák begyűrűzése az Európai Unió országaiba olyan mértéket ölt, hogy az alapanyagok és alkatrészek árai még tovább emelkednek.

Az Oroszország és Ukrajna között jelenleg fennálló háborús helyzet a pénz- és az árupiacokon fejti ki azonnali hatását, az energia- és üzemanyagárak soha nem látott mértékben emelkednek, a bevezetett gazdasági szankciók hatására folyamatosan emelkedik az infláció, melyek további árfelhajtó hatással bírnak.

Fenti eseményeket és azok hatásait a szerződéskötést megelőzően egyáltalán nem lehetett előre látni, így azokkal kalkulálni sem lehetett.

Mindezek mellett az alapszerződés hatálya alá tartozó berendezések életkorára és műszaki állapotára tekintettel - a folyamatos karbantartások ellenére - a tervezettnél gyakrabban került sor eseti hibajavításra és ezen belül főalkatrész cserére.

Fentiekre tekintettel a hibajavítások költségei a rendelkezésre álló keretösszeg terhére az előre kalkulált összegnél - mind a gyakoriság, mind az árfelhajtó tényezők hatására keletkezett nagymértékű áremelkedések okán - jóval nagyobb mértékben kerültek elszámolásra.

Az alapszerződés hatálya alá tartozó berendezések folyamatos működőképességének fenntartását célzó 2022. évi I. féléves karbantartások és javítások elvégzése, és ezáltal az épületek szabályszerű működésének biztosítása érdekében a keretösszeg megemelése a szerződésmódosításban foglaltak szerint indokolt.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 58 815 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 86 894 221.00 HUF