Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 336458-2022

22/06/2022    S119

Sverige-Uppsala: Sjukskötersketjänster

2022/S 119-336458

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Kommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Per Johansson
E-post: per.johansson@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/leverantor-och-utforare/upphandling/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänster sjuksköterskor

Referensnummer: KSN-2021-02696
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85141200 Sjukskötersketjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Bemanningstjänster för sjuksköterskor.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79624000 Förmedling av vårdpersonal
85141000 Tjänster utförda av vårdpersonal
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bemanningstjänster för sjuksköterskor.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 243-641898
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 18
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Omsorg & Behandling 1 AB
Nationellt registreringsnummer: 556556-9380
Ort: ESKILSTUNA
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 63220
Land: Sverige
E-post: info@omsorgbehandling.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 18
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Medsource AB
Nationellt registreringsnummer: 559172-4603
Ort: JOHANNESHOV
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 12177
Land: Sverige
E-post: John.klockhoff@medsource.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2022