Dienstleistungen - 336458-2022

22/06/2022    S119

Sverige-Uppsala: Sjukskötersketjänster

2022/S 119-336458

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Kommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Per Johansson
E-post: per.johansson@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/leverantor-och-utforare/upphandling/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bemanningstjänster sjuksköterskor

Referensnummer: KSN-2021-02696
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85141200 Sjukskötersketjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Bemanningstjänster för sjuksköterskor.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79624000 Förmedling av vårdpersonal
85141000 Tjänster utförda av vårdpersonal
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bemanningstjänster för sjuksköterskor.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 243-641898
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 18
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Omsorg & Behandling 1 AB
Nationellt registreringsnummer: 556556-9380
Ort: ESKILSTUNA
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 63220
Land: Sverige
E-post: info@omsorgbehandling.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
09/06/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 18
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Medsource AB
Nationellt registreringsnummer: 559172-4603
Ort: JOHANNESHOV
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 12177
Land: Sverige
E-post: John.klockhoff@medsource.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2022