Доставки - 336517-2014

Това обявление бе отменено от:  373275-2014
TIЗаглавиеБългария-София: Компютърно оборудване
NDНомер на публикацията на обявлението336517-2014
PDДата на публикуване04/10/2014
OJНомер на броя на ОВ S191
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаБългарската народна банка (000694037)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач8 - Друго
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен30/09/2014
DDКраен срок за подаване на заявления за документи10/11/2014
DTКраен срок за подаване10/11/2014
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30236000 - Различни видове компютърен хардуер
30230000 - Компютърно оборудване
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)www.bnb.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки 2004/18/ЕО