Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 336539-2020

17/07/2020    S137

Finland-Hämeenlinna: Medical information systems

2020/S 137-336539

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
National registration number: 0818235-5
Postal address: Ahvenistontie 20
Town: Hämeenlinna
NUTS code: FI1C2 Kanta-Häme
Postal code: FI-13530
Country: Finland
E-mail: hankintatoimi@khshp.fi
Telephone: +358 36291
Internet address(es):
Main address: http://www.khshp.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/khshp?id=307469&tpk=51acc39b-7f6d-44ca-a280-f3c0dae64a4f
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/khshp?id=307469&tpk=51acc39b-7f6d-44ca-a280-f3c0dae64a4f
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kuvantamisen tietojärjestelmän (PACS) hankinta

Reference number: KHSHP/1179/02.08.01.04.05/2020
II.1.2)Main CPV code
48814000 Medical information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Tavoitteena on hankkia kustannustehokas ja teknologialtaan ajantasainen Picture Archiving and Communication System (PACS) -järjestelmä, jota käytetään lääketieteellisten kuvien katseluun, käsittelyyn, jakeluun ja arkistointiin ja jossa on tuotantokäyttöön siirryttäessä kansallisen vaatimuksen mukainen liityntä Kansalliseen kuva-aineistojen arkistoon. PACS-järjestelmän tulee myös olla muokattavissa tulevaa sote- ja maakuntauudistusta varten. Lisäksi hankittavan PACS-järjestelmän tulee olla yhteensopiva Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä käytössä olevan Istekki PACS -palvelun kanssa, jotta ERVA-alueen Tähtisairaala-yhteistyö on kuvantamisen osalta toteutettavissa.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1C2 Kanta-Häme
II.2.4)Description of the procurement:

Hankittava PACS-järjestelmä korvaa nykyisen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käytössä olevan, OneMed Oy:n toimittaman Fujifilmin Synapse PACS-järjestelmän ja Jivex-järjestelmän. Synapseen arkistoidaan vuosittain noin 150 000 kuvantamistutkimusta. Jivex-järjestelmää käytetään kuvadatan siirtoon ja tallennukseen ulkoisilta medioilta Synapse PACS-järjestelmään (Jivex Import Gateway, Jivex Review Client, Jivex Analog Modality Gateway).

Ortopedian sablunointi- ja suunnitteluohjelmistona käytetään Sectran ortopedistä ohjelmistoa ja valmiit kuvat arkistoidaan Fuji Synapse PACS -järjestelmään. Ortopedian tarvitsemien ohjelmistojen tulee myös kuulua nyt hankittavaan PACS-järjestelmä kokonaisuuteen.

Sairaanhoitopiirissä on käytössä myös Lifecare PACS -järjestelmä, jonne arkistoidaan vuosittain noin 60 000 hammaskuvaa (intraoraali, OPG), valokuvia, äitiyshuollon ultraäänitutkimuksia ja silmänpohjakuvia. Näitä kuvia ei olla automaattisesti siirtämässä uuteen PACS-järjestelmään, mutta tästäkin pyydetään optiona hinta.

Ensimmäisessä vaiheessa hankittavaan PACS-järjestelmään arkistoidaan nykyisin Synapse PACS -järjestelmään arkistoitavat tutkimukset. Hankittavan PACS-järjestelmän tulee kuitenkin mahdollistaa myös muun kuvadatan käsittely, esimerkiksi näkyvän valon kuva ja liikkuva kuva ja ääni, jotta ns. oheisdata saadaan tulevaisuudessa siirrettyä sen kautta Kansalliseen kuva-aineistojen arkistoon. Hankinnan kohteeseen eivät kuulu palvelinalustat ja vastaavat ICT-infrastruktuurikomponentit. Niistä vastaa 2M-IT, joka on KHSHP:n kapasiteettipalveluiden tuottaja.

KHSHP tulee tarjoamaan järjestelmän kokonaispalveluna Kanta-Hämeen alueen julkisille terveydenhuollon yksiköille. Kanta-Hämeen alueella KHSHP:n Hämeenlinnan yksikön ja Forssan sairaalan kuvantamisyksiköt ovat avoinna ympäri vuorokauden. KHSHP:n kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö (KFI) sekä Hämeenlinnan ja Janakkalan terveyskeskusten röntgenosastot toimivat arkisin virka-aikana, KHSHP:n Riihimäen sairaalan röntgenyksikkö myös viikonloppuisin ja arkipyhinä.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Käytettävyys – käyttäjävertailu / Weighting: 20
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Nyt hankittavan palvelun sopimusaika on neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Palvelu jatkuu neljän (4) vuoden sopimuksen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden jaksoissa, mikäli sopimusta ei irtisanota. Irtisanomisaika on tilaajan irtisanoessa palvelusopimuksen kolme (3) kuukautta ja toimittajan irtisanoessa palvelusopimuksen 12 kuukautta.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2020
Local time: 13:00
Place:

Hämeenlinna

Information about authorised persons and opening procedure:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Muutoksenhaku aika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää, ja se lähtee kulumaan siitä, kun tarjoja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/07/2020