Dienstleistungen - 336667-2022

22/06/2022    S119

România-Mediaș: Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare

2022/S 119-336667

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 14056826
Adresă: Strada: Piata C.I. Motas, nr. 4
Localitate: Medias
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Țară: România
Persoană de contact: Denisa Pop
E-mail: ceciliia.bolchis@romgaz.ro
Telefon: +40 374401945
Fax: +40 269844184
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romgaz.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Extragerea gazelor şi petrolului

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic

Număr de referinţă: 14056826/2019/S 40.6 SED ; 14056826/2019/S 40.7 SED
II.1.2)Cod CPV principal
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 2 684 800.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 684 800.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparare calculatoare de debit multi-stream tip ABB (XRC6490 G4)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Locatiile prevazute in Caietul de Sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

Se va incheia un Acord Cadru pe o perioada de 4 ani, iar Contractele Subsecvente vor fi incheiate pe o perioada de 12 luni.

Cantitatea estimata maxima aferenta acordului cadru: 1.124 nr. servicii;

Cantitatea estimata minima aferenta acordului cadru: 644 nr. servicii;

Cantitatea estimata maxima aferenta unui contract subsecvent: 281 nr. servicii;

Cantitatea estimata minima aferenta unui contract subsecvent: 160 nr. servicii;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maxima estimata a Acordului Cadru este de 2.715.200,00 lei.

Valoarea celui mai mare Contract Subsecvent este de 678.800,00 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de reparare calculatoare de debit multi-stream tip ROC 809

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Locatiile prevazute in Caietul de Sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

Se va incheia un Acord Cadru pe o perioada de 4 ani, iar Contractele Subsecvente pe o perioada de 12 luni.

Cantitatea estimata maxima aferenta acordului cadru: 180 nr. servicii;

Cantitatea estimata minima aferenta acordului cadru: 96 nr.servicii;

Cantitatea estimata maxima aferenta unui contract subsecvent: 45 nr. servicii;

Cantitatea estimata minima aferenta unui contract subsecvent: 24 nr. servicii;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maxima estimata a Acordului Cadru este de 463.140,00 lei.

Valoarea celui mai mare Contract Subsecvent este de 115.785,00 lei.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic tip FLOBOSS 103

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50411000 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Locatiile prevazute in Caietul de Sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de reparare calculatoare multi-stream si servicii de intretinere calculatoare de debit tehnologic.

Se va incheia un Acord Cadru pe o perioada de 4 ani, iar Contractele Subsecvente pe o perioada de 12 luni.

Cantitatea estimata maxima aferenta acordului cadru: 200 nr. servicii;

Cantitatea estimata minima aferenta acordului cadru: 148 nr. servicii;

Cantitatea estimata maxima aferenta unui contract subsecvent: 50 nr. servicii;

Cantitatea estimata minima aferenta unui contract subsecvent: 37 nr. servicii;

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea maxima estimata a Acordului Cadru este de 354.556,00 lei.

Valoarea celui mai mare Contract Subsecvent este de 88.639,00 lei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 237-582393
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 2
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 3
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 38549
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de reparare calculatoare de debit multi-stream tip ABB (XRC6490 G4)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Flow rond Med
Număr naţional de înregistrare: 36936376
Adresă: Strada Milcov, Nr. 3
Localitate: Medias
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551118
Țară: România
E-mail: monica206.mc@gmail.com
Telefon: +40 742341998
Fax: +40 369421986
Adresă internet: www.flowrond.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 715 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 726 953.56 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27290
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de reparare calculatoare de debit multi-stream tip ABB (XRC6490 G4)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/04/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Flow rond Med
Număr naţional de înregistrare: 36936376
Adresă: Strada Milcov, Nr. 3
Localitate: Medias
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551118
Țară: România
E-mail: monica206.mc@gmail.com
Telefon: +40 742341998
Fax: +40 369421986
Adresă internet: www.flowrond.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 715 200.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 684 800.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 684 800.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 33167
Lot nr.: 1
Titlu:

Servicii de reparare calculatoare de debit multi-stream tip ABB (XRC6490 G4)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/07/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Flow rond Med
Număr naţional de înregistrare: 36936376
Adresă: Strada Milcov, Nr. 3
Localitate: Medias
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551118
Țară: România
E-mail: monica206.mc@gmail.com
Telefon: +40 742341998
Fax: +40 369421986
Adresă internet: www.flowrond.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 715 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 692 007.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic
Adresă: P-ta Constantin Motas nr.4,
Localitate: Medias
Cod poștal: 551130
Țară: România
E-mail: endre.ioo@romgaz.ro
Telefon: +40 374401026
Fax: +40 269844184
Adresă internet: www.romgaz.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022