Tjänster - 336680-2022

22/06/2022    S119

Sverige-Östersund: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

2022/S 119-336680

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jämtkraft Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556001-6064
Postadress: Box 394
Ort: ÖSTERSUND
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 83125
Land: Sverige
Kontaktperson: Felicia Prytz
E-post: felicia.prytz@jamtkraft.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.jamtkraft.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Produktförsörjning och klienthantering

Referensnummer: Jämt22/274/207
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser produktförsörjning och klienthantering. För att säkerställa framtida produktförsörjning och klienthantering genomför Jämtkraft en upphandling för att hitta en partner som tillhandahåller produkter och tjänster inom klienthantering. Vi vill säkerställa att vi får rätt IT-utrustning med tillhörande tjänster till Jämtkrafts verksamhet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Lägsta anbud: 3 084 385.00 SEK / Högsta anbud: 3 636 849.00 SEK som har beaktats
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30200000 Datorer och datamateriel
30213000 Persondatorer
30213100 Bärbara datorer
30231310 Platta bildskärmar
72500000 Datortjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser produktförsörjning och klienthantering. För att säkerställa framtida produktförsörjning och klienthantering genomför Jämtkraft en upphandling för att hitta en partner som tillhandahåller produkter och tjänster inom klienthantering. Vi vill säkerställa att vi får rätt IT-utrustning med tillhörande tjänster till Jämtkrafts verksamhet.

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 075-205564
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Atea Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556448-0282
Postadress: Box 18
Ort: KISTA
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 16493
Land: Sverige
E-post: joakim.kalen@atea.se
Internetadress: http://www.atea.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Lägsta anbud: 3 084 385.00 SEK / Högsta anbud: 3 636 489.00 SEK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Härnösand
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/06/2022